Innovation in Practice โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

ในบทความ Innovation in Practice นี้ อาจารย์ศศิมา สุขสว่างได้เขียน และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง Tools ต่างๆ โดยจะอธิบายที่มาที่ไปของเครื่องมือแต่ละชนิด การนำไปใช้ และตัวอย่าง เพื่อเพิ่มระบบการคิด การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้สามารถฝึกฝน และการนำไปใช้ได้เหล่านี้ มีประโยชน์ต่อเมื่อคิดแล้ว ต้องวางแผน และลงมือทำด้วยค่ะ จึงจะครบถ้วนกระบวนการคิดที่สร้างคุณค่า และมีมูลค่าออกมาเกิดผลผลิต หรืออย่างน้อยเป็นไอเดียให้ผู้อื่นนำไปต่อยอดต่อไปได้ค่ะ


ท่านใดสนใจสอบถามหรือต้องการขอรับคำปรึกษาเหรือการฝึกอบรมด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ติดต่อได้ทางอีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com , Line ID : sasimasuk.com 

หรือ โทร.081-560-9994 อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) ค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

 ติดต่อวิทยากร  อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ,เก๋) โทร. 081-5609994

จัดทำโดย Website :http://www.sasimasuk.com/  E-mail : sasimasuk.com@gmail.com ,Line ID : sasimasuk.com

Visitors: 17,796