โค้ชจากจุดแข็ง และพรสวรรค์ (Talent Coaching) โดยศศิมา สุขสว่าง

ทุกคนมีพรสวรรค์ มีศักยภาพ จุดแข็ง ความถนัด ความเก่งกันคนละด้าน และมีงานหรือการกระทำบางอย่างที่แต่ละคนทำได้ดีกว่าคนอื่นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม    สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า "พรสวรรค์ หรือ Talent"  และเราเชื่อว่า ทุกคนมีพรสวรรค์

 

การทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ ความถนัดหรือจุดแข็งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ของงานที่ดีเยี่ยม โดดเด่น  ที่เราเรียกกันว่า "Put the right man on the right job" 

 

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า พนักงานในองค์กรของเรา มีลักษณะอย่างไร  ใครเก่งจุดไหน ทำไมแต่ละคนมีผลการปฏิบัติงานไม่เท่าไรในตำแหน่งเดียวกัน ทั้งที่คุณสมบัติตอนคัดเลือกพนักงานมาใกล้เคียงกัน  แล้วถ้าจะเลือกพนักงานเพื่อเป็น "Talent" หรือ "Successor" จะใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานอะไร

 
Talent SCANN  คือเครื่องมือค้นหาพรสรรค์หรือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของมนุษย์ เปรียบเสมือนกุญแจที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้โดยง่าย เกิดจากการผสมผสานทฤษฎีด้านบุคลิกภาพสาคัญๆ หลายทฤษฎี ที่ได้มีการศึกษาวิจัยมานานนับทศวรรษ ในอาสาสมัครมากกว่าในประเทศไทยและทั่วโลก 
 

Talent SCANN แสดงผลอย่างครอบคลุมและคุ้มค่าด้วยการวัดเพียงครั้งเดียว รายงานผลพรสวรรค์ถึงสี่ระดับ ตั้งแต่ระดับตื้นไปสู่ระดับลึก ที่เราสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน ด้วยการโค้ชพรสวรรค์ (Talent Coach) เครื่องมือค้นหาพรสวรรค์หรือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของมนุษย์นี้ คิดค้นและเป็นลิขสิทธิ์ของโดย ดร.วนิดา พลเดช

 

ศศิมา สุขสว่างเป็น Master Talent Coach หนึ่งในทีมงานของดร.วนิดา พลเดช ขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยสร้างสรรค์ระบบที่ทำให้องค์กรของคุณเป็นองค์กรพรสวรรค์ได้ค่ะ 

เวปไซต์ Sasimasuk.com  เรามีบริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาบุคคลากร และองค์กรพรสวรรค์เพื่อพัฒนาพรสวรรค์ของพนักงานของท่านให้เป็นดาวเด่น พร้อมทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skill) ขีดความสามารถ (competency) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยหลักสูตรแต่ละหลักสูตร สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน การสัมมนา  ให้คำปรึกษาแนะนำ การโค้ช  เสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้จากกิจกรรม  เกมส์ Group coaching และเทคนิคการอบรมใหม่ๆ ที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการอบรมสัมมนา เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถพิจารณาหลักสูตรหรือบริการของเราได้  ดังนี้

1. บริการ "ทดสอบพรสวรรค์ " (Talent SCANN Service)

สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบพรสวรรค์ของตัวเองหรือพรสวรรค์พนักงานในองค์กร มี 2 Packages  คือ  Talanet SCANN Classic และ Talent SCANN Platinum

2. บริการ "อบรมสัมมนา" (Training Service)

ได้แก่ หลักสูตร Talent Team Development, หลักสูตร Talent Coach in Organization

3. บริการ "การโค้ชพรสวรรค์เพื่อสร้างองค์กรพรสวรรค์" ( Talent Coach Service) 

 

ติดต่อวิทยากรไปแบ่งปันความรู้ด้านการการโค้ชด้วยพรสวรรค์ หรือ ทำแบบทดสอบสามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง    sasimasuk.com@gmail.com โทร. 081-5609994 ค่ะ


ติดตามข่าว เรื่องการโค้ชเพื่อความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือการโค้ชเชิงความคิดสร้างสรรค์ หรือผู้นำการโค้ชนวัตกรรม (Innovation Coaching) หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตร Innovation Coaching  ได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com (ติดต่อทางนี้สะดวกสุดค่ะ)
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 24,078