หลักสูตร เทคนิคการคิดไอเดียใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร เทคนิคการคิดไอเดียใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Idea Generation for Creative Problem Solving)

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง

   (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

1. หลักการและเหตุผล


ในปัจจุบันที่สถานการณ์ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท้าทายการเติบโตขององค์กรเป็นอย่างสูง  คนทำงานในองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะสามารถเรียนรู้และนำเอาการคิดอย่างสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 

 

ดังนั้น การพัฒนาบุคคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และต่อยอดเชื่อมโยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือนวัตกรรมในบริษัทอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการบริหารไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆให้เกิดประโยชน์และนำความคิดสร้างสรรค์ Creativity มาต่อยอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้จับต้องได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งสร้างประโยชน์ได้  จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งองค์กร

 

หลักสูตรนี้จะผนวกเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ทั้งการคิดหาไอเดียใหม่ๆ ความคิดนอกกรอบ มาแก้ไขปัญหา (Creative Idea Generation) เพราะ จากประสบการณ์ทำงานประจำกว่า 10 ปี และประสบการณ์จากการไปแบ่งปันด้านการคิดวิเคราะห์นั้น อ.ศศิมา - เก๋ พบว่าเมื่อให้ทุกคนวิเคราะห์ปัญหา หลายๆคนในองค์กรสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างดี แต่ยังไม่สามารถหาไอเดียใหม่ๆมาแก้ปัญหาได้ ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้น เกิดขึ้นซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า ไม่เคยหมดไป 


 

ผลลัพธ์ของหลักสูตร " นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์  มีการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ การใช้เครื่องมือต่างๆ และสามารถต่อยอดเชื่องโยงไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่กลไกการขับเคลื่อนองค์กรที่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเข้าใจการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงานที่รวมทั้ง สามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 

 (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com )


2. วัตถุประสงค์


• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอน กระบวนการคิดสร้างสรรค์ แนวทางการเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงเทคนิคผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
บทความที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร Innovation in Organization  ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ  https://goo.gl/7gLrx2

UCA World ความท้าทายสำหรับผู้นำ  ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ https://goo.gl/Rwcwof

บทความอื่นๆเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ต้องการอ่าน กดที่นี่ หรือ https://goo.gl/wLhDQiต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 62,009