วิเคราะห์ข่าวตามสมัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเทรนด์ บทความโดยศศิมา สุขสว่าง

เก๋ได้อ่านข่าวหนึ่งที่น่าสนใจ และนำมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ได้ เลยอยากแชร์ให้กับหลายๆท่านเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันค่ะ.

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/765830

เนื้อหาตามข่าวนี้ โดยสรุปคือ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี กำลังสนใจธุรกิจโรงพยาบาล โดยมองแนวโน้มการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการเป็น Medical hub ของเอเชีย


ตามประสบการณ์และข้อมูลที่เก๋ได้รับทราบและค้นคว้ามาเพิ่มเติม ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่าน ประเทศต่างๆในเอเชีย รวมทั้งในยุโรปเองนั้น  ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ที่คนรุ่นใหม่ มีลูกยาก หรือบางครอบครัวที่มีฐานะส่วนใหญ่จะมีลูกเพียง 1-2 คนเท่านั้น ทำให้ความต่างของช่วงอายุต่างกันมาก ส่่วนใหญ่กำลังเข้าช่วง สังคมผู้สูงอายุ Ageing Society ที่มีคนอายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไปมีเปอร์เซนต์ที่สูงขึ้น 


จากข่าวนี้น่าสนใจสำหรับคนพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เมื่อเราวิเคราะห์ออกมา เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไปในทางไหน???.


- อันแรกคือ ผลิตภัณฑ์สำหรับ Ageing Society ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ขนาดรายใหญ่ระดับแสนล้านวิเคราะห์มาแล้ว ว่าลูกค้ากลุ่มนี้คือเป้าหมายหลัก เพราะเทรนด์มา และสถิติมา จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นถ้าเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาคนสูงอายุได้ ผลิตภัณฑ์เราไปได้ค่ะ คนแก่ก้อต้องซื้อใช้ คนหนุ่มสาวก้อต้องซื้อ(ซื้อไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อแสดงความกตัญญู) 

- อันดับ 2 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Medical , เธอราพีทั้งหลาย ที่ตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจให้กับคนสูงวัยได้ค่ะ

- อันดับ 3 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหลาย

- อันดับ 4 ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์องค์กรต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานที่ดูแลผู้สูงอายุต่างๆ เป็นต้น


บริษัทใหญ่ๆ ก่อนที่จะลงทุนในธุรกิจอะไรขึ้นมา หรือทำโครงการลงทุนใหม่ จะต้องมีการจ้างที่ปรึกษา จ้างผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความเป็นไปได้ จุดคุ้มทุน จุดสร้างรายได้ ผลได้ผลเสีย เยอะแยะมากมาย ก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนใหม่ๆ 


บริษัทเล็กๆ , SMEs ที่ทุนไม่เยอะ ไม่มีทุนที่จะทำการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รอบด้าน  การติดตามข่าวสารในสื่อหลายๆสื่อ แล้วเอามาย่อย มาวิเคราะห์เทรนด์ กลุ่มลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามบริษัทใหญ่ๆ บ้าง ก้อเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นะคะ แต่ต้องใช้วิจารณญาณและการวิเคราะห์ประกอบก่อนการตัดสินใจด้วยค่ะ


...................................... 

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

วิทยากร  ที่ปรึกษา  โค้ช  ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

sasimasuk.com@gmail.com  

Line ID : sasimasuk.com

http://www.sasimasuk.com/

FB: Creativity to Innovation : https://www.facebook.com/Creative2Innovation/

โทร .081-5609994

.

Visitors: 20,081