เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างง่ายๆ บทความโดย ศศิมา สุขสว่าง

เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างง่ายๆ

แล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง


ขั้นแรก สำรวจผลิตภัณฑ์ ณ ปัจจุบัน ตัวไหนเป็น the star ตัวไหนเป็น Dead wood เพราะอะไร
-  ศึกษากลุ่มลูกค้าของ The Star ว่ามีลักษณะอะไรบ้าง
-  ผลิตภัณฑ์ที่เป็น The Star นั้นไปช่วยแก้ปัญหา pain ของล/ค ข้อไหนบ้าง list ออกมาเลย
-  ผลิตภัณฑ์ที่เป็น the Star นั้น ไปสร้างความพึงพอใจให้ ( gain) กับล/ค ข้อไหนบ้าง list ออกมาเลย
-  เอา ข้อ กับ ข้อ 3 เรียงลำดับความสำคัญมากไปหาน้อย
-  ใช้ ข้อ 4 เป็น role model วิเคราะห์ให้กับ Dead wood


ขั้นที่ 2 พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยใส่ /ลด /เติม --> เทคโนโลยี หรือ function หรือสี หรือ feature หรือ story หรือส่วนผสม ฯลฯ ตาม resources ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน เครื่องจักร ฯที่บริษัทมีและสามารถทำได้ ณ ช่วงเวลานั้น
.
* ถ้าเป็นล/ค คนละกลุ่ม ใช้เป็นแนวหรือไอเดียในการปรับปรุง deadwood ตามกระบวนการค่ะ
* ทะยอยๆทำกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น deadwood ในสายการผลิต
* #ความคิดสร้างสรรค์ creativity #การระดมสมอง และการสนับสนุนจาก #stakeholders สำคัญมากเช่นกันนะคะ 

* ถ้ายังไม่ลงมือทำ ก้อวางแผนเป็น #innovation #Project ไว้ก่อนค่ะ
.
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ดีคือ พัฒนาแล้วขายได้และขายดี
- การขายได้และขายดี แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ตอบโจทย์ แก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้

- การศึกษาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็น The Star และลูกค้าเก่าที่รักชอบผลิตภัณฑ์เรา ง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่นะคะ เพราะเขาให้ใจเรามาแล้วค่ะ

บทความนี้เก๋เขียนแชร์สั้นๆไว้ใน FB : Creativity to Innovation : https://www.facebook.com/Creative2Innovation/ เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ เพราะเป็นอีกแนวทางอีก 1 แนวทางในหลายๆแนว ที่เก๋ใช้ในการคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในบริษัทต่างๆที่เคยทำงานมา  เลยนำมาลงเวปไซต์เพื่อแบ่งปันด้วยค่ะ

.........................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กดอ่าน ที่นี่ ค่ะ

....................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

วิทยากร  ที่ปรึกษา  โค้ช  ด้านความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

sasimasuk.com@gmail.com  

Line ID : sasimasuk.com

http://www.sasimasuk.com/

FB: Creativity to Innovation : https://www.facebook.com/Creative2Innovation/

โทร .081-5609994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,798