การอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training) โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

www.sasimasuk.com มีบริการด้าน การอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training)  

โดยมีหัวข้ออบรมต่างๆ เช่น หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงระบบ  หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม,  หลักสูตรการบริหารโครงการ, หลักสูตรการโค้ชและพี่เลี้ยง เป็นต้น

 

รายละเอียดหลักสูตรอบรมสัมมนา In-House Training

1. หลักสูตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

หลักสูตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทาง sasimasuk.com เคยให้อบรมสัมมนา ให้คำปรึกษาและ Coaching ได้แก่

หลักสูตร  Creative thinking for high Performance working  หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน   (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )

- หลักสูตร Unlock Creativity Potential and Innovation in You :  พิ่มศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงระบบเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) 

- หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation : เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม  (ติดต่อ) 

- หลักสูตร R&D thinking to Innovation : แนวคิดวิจัยและพัฒนา(R&D)เพื่อพัฒนานวัตกรรม    (ติดต่อ) 

- หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC), Value Proposition canvas and Creative toolkit  : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas และเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )

- หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) (2 Days) : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร Creative Problem Solving at the workplace : การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในที่ทำงาน (ติดต่อ)

- หลักสูตร Creative thinking for New Product development and Innovation : ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม (ติดต่อ)

 

2. หลักสูตรการโค้ช (Coaching)

- หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) 2 Days : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม (ติดต่อ)

- หลักสูตร Self Coaching and Development for high Performance Working (การโค้ชและพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน) (ติดต่อ)

- หลักสูตร Mentoring and Coaching Skill for Leader (Manager) : ทักษะการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำ (หรือผู้จัดการหรือหัวหน้างาน) (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่)

 

3. หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management)

- หลักสูตร Project Management & Development (Basic, advance) : ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาโครงการ (ระดับ Basic, Advance) (ติดต่อ)

- หลักสูตร Innovation Project Development and management  : การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม  (ติดต่อ)

 

ขอรายละเอียดหลักสูตร โปรดติดต่อ 

อ.ศศิมา สุขสว่าง 
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com , sasima.mai@gmail.com

Line ID: sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
FB: https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Tel. : 081-560-9994

 


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 27,751