การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

บริการด้านการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)

การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงจะสามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำทีมและหัวหน้างานในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และทาง www.sasimasuk.com มีบริการทั้งแบบ Training, Group Coaching และ one on one Coaching

 

เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคคลให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งองค์กรและบุคคลที่พัฒนาทั้งด้านการงานและส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยัั่งยืนในปัจจุบันนี้


ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 

อ.ศศิมา สุขสว่าง 
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com , sasima.mai@gmail.com

Line ID: sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Tel. : 081-560-9994

 


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 27,602