หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation at Work) โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม"

(Innovation at Work) 

วิทยากร   อ.ศศิมา สุขสว่าง

1. หลักการและเหตุผล

สิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่จะทำให้องค์กรแข่งขันได้นั้นคือ ต้องมีการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเริ่มจากการพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วนำมาพัฒนาต่อยอด เป็นสิ่งใหม่ๆ จนเป็นนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการนำแนวคิดสร้างสรรค์มาปรับเปลี่ยนกระบวน พัฒนาการผลิตให้เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง


 โดยความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดกำเนิดแรกของนวัตกรรม เพราะ นวัตกรรมที่ดีๆก่อกำเนิดมาจากความคิดสร้างสร้างสรรค์  เมื่อบุคลากรมีการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทีละเล็กละน้อย จะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และค่างานได้ เมื่อรวมกันหลายๆคนจะทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก และเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง


หลักสูตรนี้จะช่วยประยุกต์สนับสนุนการนำแนวคิดสร้างสรรค์ มาคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่รับผิดชอบ  ด้วยกิจกรรม เครื่องมือ กรณีศึกษา และการระดมสมองผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถนำแนวคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นแนวทางพัฒนาได้อย่างมีหลักการและขั้นตอนได้อย่างมีระบบ


2. วัตถุประสงค์

• ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การคิดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง 

• ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองได้ทันทีเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้มีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

• ผู้เข้าอบรมได้รับเครื่องมือ โมเดล เทคนิคในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมงาน


ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ


อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com (ติดต่อทางนี้สะดวกสุดค่ะ)
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 27,751