วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช

อ.ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี  รวมระยะเวลาในการทำงานด้านนักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 15 ปี 


อ.ศศิมา ได้ศึกษาด้านการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวในองค์กรหลายแห่ง  รวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและ Talent Fit Academy และได้ใช้ทักษะการโค้ชร่วมกับการให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารโครงการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกับลูกค้า


ปัจจุบันอ.ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ, SMEs และภาคเอกชน  


ติดต่อวิทยากร หลักสูตรอบรม

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Tel. : 081-560-9994


ประวัติการศึกษา :

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กำลังศึกษา) 
 • Master of Science (Engineering), Dresden University of Technology: ประเทศเยอรมนี  (www.tu-dresden.de) (scholarship by  German Academic Exchange Service:DAAD Germany)  
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ประกาศนียบัตร :

 • Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH.
 • Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand
 • Certifiied Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand
 • Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand
 • Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand
 • Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
 • Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
 • Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)
 • Certified of Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)
 • Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA
 • Dies Progrant Proposal Writing for Research Grants by Chulalongkorn university and University of Cologne, Germany (DAAD)
 
 
Area of Expert
Consulting
 • New Product Development and Innovation
 • Innovation project
 • Project Management in Practice
Training  
• หลักสูตร Unlock Creativity Potential and Innovation in You : ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ  
• หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation :  เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม 
• หลักสูตร R&D thinking to Innovation : แนวคิดวิจัยและพัฒนา(R&D)เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
• หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC), Value Proposition canvas and Creative toolkits : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas (BMC) ,Value Proposition canvas and Creative toolkits 
• หลักสูตร Human Centered Innovation  : กระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 
• หลักสูตร Innovative Coaching for leadership  : การโค้ชสำหรับผู้นำนวัตกรรม
• หลักสูตร Creative Problem Solving at the workplace : การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในที่ทำงาน 
• หลักสูตร Creative thinking for New Product development and Innovation : ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม 
• หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader)  : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ 
• หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม 
• หลักสูตร Project Management & Development (Basic, advance) : ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาโครงการ (ระดับ Basic, Advance) 
• หลักสูตร Innovation Project Development and management   : การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม 
• Innovation Project Management in Practice 
• Talented Organization & Talent Coaching
• Coaching for Performance Working
• Coaching for Innovation
• One on One Coaching
 

Book

 • How to be Engineer

 ปัจจุบัน :

 • ที่ปรึกษา วิทยากร หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมม, Talent Coach และ Project Managment
 • CEO and Executive Consultant at Sasimasuk.com
 • วิทยากรและที่ปรึกษาของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (smi) สภาอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม
 • ที่ปรึกษาโครงการคูปองนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  CodeISP: ISP11957
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
 • 2551-2558    ผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • 2548 -2551   R&D Engineer  บริษัทฟรีเทกซ์อิลาสติก จำกัด
 • 2547           R&D Engineer Trainee at  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG. ,Germany
 • 2544-2546   R&D Engineer  บริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัด ระยอง
 • 2543          เทคนิคอล 2 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 

ประสบการณ์วิทยากร/ที่ปรึกษา/โค้ชที่ผ่านมา


 

 

 

 


 • วิทยากรกลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด หลักสูตร Synergistic Teamwork  
 • วิทยากรและที่ปรึกษา HRD,HRM สถาบันอาหารแห่งชาติ,วิทยากรและที่ปรึกษา HRD,HRM สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นต้น
 • วิทยากรและโค้ช Talent Coach ทั้ง Group Coaching และ one on one coaching  บริษัท วรรณภพ จำกัด ,โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) และบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด เป็น
 • วิทยากรรอบรม“การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่” ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดต่างๆ (เช่น กาฬสินธุ์, สุรินทร์, ชัยภูมิ,นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ตรัง,สตูล, เชียงใหม่,ลำพูน เป็นต้น)  โดยอุตสาหกรรมจังหวัดนั้นๆและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  SMI, สภาอุตสาหกรรม
 • วิทยากร ที่ปรึกษาและผู้พัฒนาหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่” ให้กับศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • วิทยากร ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, การพัฒนาบุคลากร,  และการบริหารโครงการ ประจำ sasimasuk.com
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนานวัตกรรมให้กับบริษัท SMEs, L ดังนี้ บริษัท คัพเวอร์แนนท์ จำกัด,บริษัท จุลณัฐ จำกัด,บริษัท บ้านฝ้ายมัดย้อม จำกัด,บริษัท เชพเอิด จำกัด,บริษัท ดอกเตอร์เรย์ จำกัด, บริษัทไทยวาโก้ จำกัด, บริษัทไทยนำโชค ,บริษัทสปัลซิลค์เวิอล์ จำกัด,บริษัทพิ้งค์ เฟลาเออร์ จำกัด,บริษัท ชนาวา จำกัด,บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด, บริษัท มายดรีมเบดดิ้ง จำกัด,บริษัท เทรดดิ้ง เอพลัส จำกัด,บริษัท แอล เอชโรซ์ จำกัด,บริษัท ปราณเชิญ จำกัด,บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด,บริษัท เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จำกัด,โรงสีข้าวธัญสวัสดิ์ จำกัด,บริษัท เบสท์ แฟคทอรี่ จำกัด,บริษัท แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด,บริษัท ไทยเนเชอร์รอล เอสเซ้นส์ จำกัด,บริษัท แอล.เจ.อาร์.อินดัสตรี จำกัด, บริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บริษัทเท็กไทล์แกลลอรี่ จำกัด, บริษัทพาซาย่า จำกัด, บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด, บริษัทแสนทวี อินเตอร์เทรด จำกัด ,บริษัทไทยนำโชค เท็กซ์ไทล์จำกัด  เป็นต้น
 • วิทยากรพัฒนาองค์กรและบุคคลากร เช่น บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), Thai Summit Auto Part, บริษัทแสนสิริ จำกัด,บริษัทแม่รวย จำกัด,  เป็นต้น 
 
ภาษา :
 ไทย, อังกฤษ (English) , เยอรมัน (German)
 
 

ศศิมา สุขสว่าง  

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 

E-mail :     sasimasuk.com@gmail.com

Website :   www.sasimasuk.com

Line ID :   sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. :        081-5609994

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 27,711