แชร์ประสบการณ์ สอนหลักสูตร 9 Effective Creative Tools for NPD & Innovation

เก๋ได้มาเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ในหลักสูตร ""9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation : เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม" ในโครงการปริญญาโท สาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

โดยเนื้อหาที่เก๋ไปแบ่งปัน เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา ได้เรียนรู้เรื่อง 

- เครื่องมือ ต่างๆที่ใช้ในการคิดสร้างสรรค์เพื่อปั้นนวัตกรรม 

- แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการระดมสมอง  การคิดสร้างสรรค์  

- มีแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมได้ด้วยตัวองและพัฒนาทีมงาน

 

โดยมีหัวข้อหลักๆ ได้แก่

1. เข้าใจความแตกต่างระหว่าง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation)  

จากที่เป็นที่ปรึกษา วิทยากร และโค้ชมา เก๋พบว่า สิ่งที่หลายคนเข้าใจคือ ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของคนมีพรสวรรค์ คนเก่ง คนธรรมดาไม่สามารถที่จะฝึกฝนและคิดได้ ยิ่งไปกว่านั้น นวัตกรรมเป็นเรื่องยากมาก  เรื่องไกลตัว และไม่ค่อยอยากออกความคิดเห็น เพราะเกรงว่าจะเสียหน้า เลยต้องสร้างความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation) ก่อน เมื่อเข้าใจหลักการ ความแตกต่าง การคิดสร้างสรรค์ในแบบง่ายๆแล้ว ก็ง่ายที่จะไปต่อค่ะ

 

2. เรียนรู้กระบวนการคิดของสมอง (Whole-brain thinking) เพื่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

เพราะความคิดสร้างสรรค์มีกันทุกคน เพียงแต่เวลาที่เราคิดอะไรใหม่ๆ มักจะเอากรอบของกฏระเบียบ สังคม มาใส่กรอบทางความคิด จนไม่กล้าออกนอกกรอบ (Think out of the box) หัวข้อนี้มาเรียนรู้กระบวนการคิดของสมอง (Whole-brain thinking) เพื่อความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมกันค่ะ


3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า (Human Centered analysis) อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าใจ User ของผลิตภัณฑ์เรา

เป็นความเข้าใจคนใน Generation ต่างๆที่มีความแตกต่างทั้งความเชื่อ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างง่ายๆได้


4. รู้จักและประยุกต์ใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่่ได้จำนวน 9 เครื่องมือ (9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation)

โดยในหัวข้อนี้ เก๋จะให้หลักการ , แนวทางการใช้เครื่องมือ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, และกรณีศึกษาจริงที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมทั้งมี workshop เล็กๆ ในบางเครื่องมือ เพื่อให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ในการทำงานได้ สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆได้ รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาทีมงานได้อีกด้วย สำหรับบางเครื่องมือที่ใช้ในการรู้จักคนทำงาน และแนวทางการพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์


5. แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  Mini Project โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ

 

โดยในคลาสจะเป็นการ การบรรยาย (Theory) การระดมสมอง (brainstorming) กิจกรรมปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การแลกเปลี่ยนแนวคิด (presentation)  เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง  

 

หลังจากจบคลาส  ฟัง feedback จากผู้สัมมนาแล้วชื่นใจ แต่ละท่านมีเป้าหมายที่จะนำเครื่องมือ (Toolkits) ที่จะนำไปใช้ในบริษัทของตัวเอง และในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งด้านบริการ กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตลอดจน Spark ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและทีมงานที่ชัดเจน 

 

ที่ดีใจอีกอย่าง เพราะเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมมีเยอะมาก ซึ่งแต่ละบริษัทที่ไปสอนก็จะได้เครื่องมือที่ไม่เหมือนกันค่ะ แต่จะเลือกอย่างไรให้ตรงกับบริบทของผู้เรียน และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน และชีวิตคิดสร้างสรรค์ จริงๆ  นี่เป็นความท้าทายของวิทยากรค่ะ

 

.ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านค่ะ และอาจารย์และนักวิชาการที่เชิญมาและดูแลเป็นอย่างดีเยี่ยมค่ะ. ประทับใจมาก

.............................................

บันทึกเป็นความทรงจำดีๆค่ะ  สำหรับหลักสูตรนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ  กด ที่นี่  เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
 
............................................

....................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer มาโดยตลอด และเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง  และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 300,163