SPARK model for Innovation Coaching and Creation

อ.ศศิมา สุขสว่าง ได้พัฒนาโมเดลสำหรับการโค้ชเชิงนวัตกรรม สำหรับผู้จัดการหรือผู้นำที่ต้องการพัฒนาทีมงานให้มีแนวคิดและศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมขึ้น คือโมเดล SPARK model for Innovation Coaching 

 

โดยแนวคิดของ SPARK model for Innovation Coaching มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ

 

S - Share   นวัตกรรมจะเกิดได้ ไม่ใช่แค่หน้าที่ของคนๆเดียว แต่เป็นบทบาทและความร่วมมือของทุกๆคน ดังนั้น S-Share จึงเป็นปัจจัยแรกที่ทุกคนจะเข้ามาคุยกัน และแชร์กัน ระดมความคิดจากความเชี่ยวชาญของแต่ละคน แล้วผสมผสานออกมาเป็นแนวคิดพัฒนานวัตกรรมได้

P - Plan   เมื่อได้แนวคิดในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆแล้ว จึงนำมาวางแผนการพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

- Action การลงมือทำเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นในบริษัท

- Reinforcement  การเสริมแรง เพื่อให้เป้าหมายและการพัฒนานวัตกรรมสำเร็จ

- Keep Walking  คือการทำอย่างต่อเนื่อง และการติดตามผล
 

 

ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีชุดคำถามสำหรับการโค้ช  เครื่องมือในการใช้เพื่อให้สามารถให้ผู้ที่ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ค่ะ สนใจแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโมเดลนี้ ติดต่อสอบถามได้ตามรายละเอียดด้านล่างเลยค่ะ

...........................................................

 ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

วิทยากร  ที่ปรึกษา  โค้ช  พัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

sasimasuk.com@gmail.com  

Line ID : sasimasuk.com

http://www.sasimasuk.com/

https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

โทร .081-5609994

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 21,291