หลักสูตร การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Project Management

หลักสูตร การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ (Effective Project Management)

 วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง


1. หลักการและเหตุผล

 

ในภาวะที่เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันสูงในปัจจุบันนี้ การบริหารโครงการให้ได้ผลงานที่คุณภาพภายใต้กำหนดเวลาและงบประมาณที่ได้รับนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ที่ต้องมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมื และเทคนิคต่างกับกิจกรรมของโครงการเพื่อสนองต่อความต้องการของโครงการอย่างสูง

 

การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการโครงการ (Project manager) จึงต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ดำเนินงาน ควบคุม โครงการ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพของทีมงานและตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของโครงการ  สิ่งสำคัญที่ผู้จัดการโครงการจะสามารถทำงานสำเร็จได้ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจนการบริหารทีมงานของผู้จัดการโครงการ  

 

หลักสูตร “Project management - การบริหารโครงการ" นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ เครื่องมือ วิธีการ และวางแผนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และสามารถจัดการทรัพยากรต่างๆและบริหารบุคคลากรได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำความรู้ไปบริหารจัดการโครงการต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายใน ( Improvement Project) โครงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation Project) โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Research and Development Project)

 

  (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

 

 

2. วัตถุประสงค์

- ผู้เข้าร่วมสัมนาเข้าใจเทคนิค หลักการ ขั้นตอน และ การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

- เทคนิคการบริหารทีมงานและสามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยเป็นที่ยอมรับจากทีมงานที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเอง

- สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีการ ในการพัฒนาโครงการและใช้ในการบริหารโครงการได้

 
 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefits)
 
 
- สามารถนำความรู้ วิธีการและแนวคิดต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - สามารถพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาเป็นโครงการในการพัฒนาองค์กรได้ เช่น โครงการแก้ปัญหาต่างๆ โครงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น
-  สามารถเข้าใจทักษะที่ผู้จัดการโครงการต้องใช้ในการบริหารผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการได้อย่างดี
 
 

ดูภาพตัวอย่างสัมมนา  กดที่นี่

 

 บทความเกี่ยวกับการบริหารโครงการ   กดอ่านได้ที่นี่

 

4.รายละเอียดหลักสูตร

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม โปรดติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง ที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com เพื่อรับรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มค่ะ


หากต้องการดูสัมมนาที่ผ่านมา เพิ่มเติมที่ :

- รูปสัมมนาเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/ZknrYu

- วิดีโอแบ่งปันความรู้ผ่าน ช่อง Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation  

- Playlist สัมมนาที่ผ่านมา : https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWOm7pz-tY5CFLhwxtd1y5xc


Feedback บางส่วนจากลูกค้า : 

Playlist ผลตอบรับจากลูกค้า (Feedback) ที่เข้าสัมมนาของอ.ศศิมา สุขสว่าง 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWP5HiRDIxIB_ZuiE2V9Rani  .

 

เวปไซต์เรียนรู้เพิ่มเติม :

https://www.sasimasuk.com/

https://www.hcddesignthinking.com/

https://www.hcdcoaching.com/

  

ช่อง Youtube: 

https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation   ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)


วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.comหรือ 0815609994
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 300,186