หลักสูตร IDEA Generation & Creation Program -บริษัทขนส่ง จำกัด

สัมมนา IDEA Generation & Creation Program
ผู้เข้าสัมมนา : พนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด
วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง

 
 
หลักสูตร IDEA Generation & Creation Program : เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า โดยเนื้อหามุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สู่กระบวนการทางานใหม่ๆและกระตุ้นให้เกิดแนวคิดมุมมองที่แตกต่าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อ ยอดไปสู่ Innovative Organization 
 
 
รายละเอียดหลักสูตร
 
IDEATE : เสกสรร - ค้นหาไอเดีย
 -  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันและแนวโน้ม
 -  ความสามารถพิเศษและความเชี่ยวชาญ
- เรียนรู้
-  เทคนิค Brainstorming & Open innovation ให้เกิดไอเดียที่หลากหลาย
 - เทคนิคการตั้งคาถาม ฟังและสังเกต
 
 
INNOVATE : ปั้น
-  ปรับเปลี่ยนไอเดียด้วยความคิดสร้างสรรค์
-  แต่งเติมไอเดียให้โดนใจ
-  เรียนรู้เทคนิค SCAMPER & เครื่องมือช่วยสร้างไอเดียแปลกใหม่
 
 
 
 ILLUMINATE : แต่ง - เรียนรู้
- แนวทางและฝึกปฏิบัติ สร้างต้นแบบ
-  การทดสอบความเป็นไปได้ของผลงาน
 -  การนำเสนอผลงาน
- ส่งเสริมไอเดีย
- ทำความเข้าใจแนวทางสร้างการยอมรับความแปลกใหม่
 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 50,878