หลักสูตรออนไลน์ Public - Design thinking for Innovation Development โดยศศิมา สุขสว่าง

ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากใช้ Design Thinking ในการ

• ต้องการเข้าใจลูกค้า Empathy ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง

• มีความคิดสร้างสรรค์สร้างไอเดียใหม่ๆได้ไม่จำกัด

• มีเครื่องมือ วิธีการ Toolkit ในการพัฒนานวัตกรรม

• Upskill Reskill ใหม่ๆ ไม่ตกเทรนด์ความรู้ที่ทุกองค์กรต้องการให้พนักงานมีมากที่สุดอีกทักษะหนึ่งในปี 2020-2021 

• นำ Design thinking ไปออกแบบชีวิตได้อย่างมีความสุข

• และสามารถนำใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้

• Design Thinking เป็นทักษะที่องค์กรต่างๆต้องการให้พนักงาน Upskill และ Reskill 

 

#คอร์สนี้สามารถช่วยท่านได้ 

 

#เนื้อหาคอร์ส

• Mindset และทักษะนวัตกรรมหลักของ Design Thinking ที่เน้น Customer Centric หลักสำคัญ

• เรียนรู้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking process ซึ่งบริษัทระดับโลกและบริษัทชั้นนำในเมืองไทยใช้กันในตอนนี้ ตั้งแต่ Empathize –define-Ideate –Prototype –Test ที่เอาไปใช้ได้จริงหลังเรียนเสร็จ

• เข้าใจความต้องการและปัญหากลุ่มเป้าหมาย (Empathize) ด้วยเครื่องมือ (Tool) , วิธีการ และ Mapping ต่างๆ เช่น  User Persona Profile, Empathy Map & Customer  Journey Map

• เรียนรู้การระบุปัญหาและความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงเพื่อตั้งโจทย์ในการพัฒนานวัตกรรมให้โดนใจ (Define)

• เรียนรู้เทคนิคระดมสมองสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมแบบต่างๆ 

• เรียนรู้แนวทางสร้างสรรค์ต้นแบบ Prototype เสนอไอเดียให้จับต้องได้ และแนวทางการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วย Pitching technique (Test)

• ร่างโครงการไอเดียนวัตกรรมด้วย Mini-Innovation Project Charter

 

#สมัครวันนี้ 

รูปแบบที่ 1

สัมมนาตัวต่อตัว (1 on 1) Virtual online  one on one ผ่าน Zoom  (รับเดือนละไม่เกิน 3 ท่าน)

สัมมนาจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1,2 จำนวน 2 ชม. และครั้งที่ 3 Coaching & Mentoring 1 ชม.

ราคา 12,000 บาท ต่อท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รับเพียง 5 ท่านในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อลงทะเบียนเรียน  รูปแบบที่ 1 สัมมนาตัวต่อตัว (1 on 1) Virtual online  one on one ผ่าน Zoom

 

 - มี Workshop ในคลาสเรียน และการบ้านหลังเรียนในแต่ละครั้ง

 

- มี E-Book ฉบับย่อเพื่ออ่านเตรียมตัวก่อนเรียนในคลาสเรียนออนไลน์

 

- มีเอกสารและอุปกรณ์สำหรับเรียนรู้ 1 set ได้แก่ เอกสารรูปเล่ม , เอกสาร worksheet สำหรับทำ Workshop , อุปกรณ์สำหรับการระดมสมอง และสมุดภาพสำหรับทำ Storyboard ส่งให้ที่บ้านหรือที่อยู่ที่กำหนด (เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น)

- ส่งไฟล์ PDF ที่ใช้สอนส่งทางอีเมล์ก่อนเรียน 3 วัน

 

-  มีการให้คำแนะนำ โค้ช และให้คำปรึกษาหลังเรียนเสร็จ

- สามารถดูคลิปย้อนหลังเรียนได้ในแต่ละครั้ง อายุยาวถึง 40 วัน

- รับสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ส่วนลด 5-10% สำหรับคอร์สหรือบริการอื่นๆของ www.sasimasuk.com ได้ 2 ครั้ง 

 

 

 

 

รูปแบบ ที่  2 

สัมมนา Virtual online   ผ่าน Zoom เป็นกลุ่มจำนวน 5-15 ท่าน,สัมมนาจำนวน 2 ครั้ง ๆละ  3 ชั่วโมง,

รุ่นที่ 1  วันเสาร์ที่ 6, 20 กุมภาพันธ์ 2564,

รุ่นที่ 2   วันพุธที่ 3, 10 กุมภาพันธ์ 2564,

ราคา  5,000 บาทต่อคน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

#สำหรับบริษัทที่เคยสัมมนากับอาจารย์เก๋ (ทุกหลักสูตร) สามารถแจ้งชื่อบริษัทเพื่อรับส่วนลดพิเศษได้ค่ะ ลองสอบถาม HR ดูนะคะ 

 

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อลงทะเบียนเรียน  รูปแบบ ที่  2  สัมมนา Virtual online   ผ่าน Zoom  เป็นกลุ่มจำนวน 5-15 ท่าน,

 

  - มี Workshop ในคลาสเรียน และการบ้านหลังเรียนในแต่ละครั้ง และวิทยากรจะให้ Feedback และคำแนะนำเพิ่มเติม

 

 - ส่งไฟล์ PDF ที่ใช้สอนทางอีเมล์ก่อนเรียน 3 วัน

 

 -  มีการให้คำแนะนำ โค้ช และให้คำปรึกษาหลังเรียนเสร็จ

 

- รับสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ส่วนลด 5-10% สำหรับคอร์สหรือบริการอื่นๆของ www.sasimasuk.com ได้ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 3  

สัมมนาออนไลน์ภายในองค์กร In house  Virtual online  training ผ่าน Zoom  เป็นกลุ่มจำนวน 20-35 ท่าน เฉพาะภายในองค์กรท่าน,สัมมนาจำนวน 2 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง #HRขอใบเสนอราคาได้ค่ะ  มีราคาพิเศษให้ค่ะ

 

สิ่งที่จะได้รับเมื่อลงทะเบียนเรียน  รูปแบบที่ 3 สัมมนาออนไลน์ภายในองค์กร In house  

 

  - มี Workshop ในคลาสเรียน และการบ้านหลังเรียนในแต่ละครั้ง

 

 - มี E-Book ฉบับย่อเพื่ออ่านเตรียมตัวก่อนเรียนในคลาสเรียนออนไลน์

 

 - ส่งไฟล์ PDF ที่ใช้สอนทางอีเมล์ก่อนเรียน 3 วัน 

 

- สามารถดูคลิปย้อนหลังเรียนได้ในแต่ละครั้ง https://www.hcdinnovationonline.com/ อายุยาวถึง 40 วัน (เฉพาะผู้ที่เข้าสัมมนาเรียนที่ทาง HR ส่งชื่อให้เท่านั้น)

 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรทั้ง 3 รูปแบบ #สำหรับบริษัทที่เคยสัมมนากับอาจารย์เก๋สามารถแจ้งชื่อบริษัทเพื่อรับส่วนลดพิเศษได้ค่ะ

 

 

#เกี่ยวกับผู้สอน

- อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง - เก๋ ที่ทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร มากกว่า 19 ปี  ดูประวัติวิทยากร และผลงานที่ผ่าน กดที่นี่ 


- เทคนิคและวิธีการสัมมนาที่ได้สอนและแบ่งปันให้กับองค์กรชั้นนำผ่านการสัมมนา Design thinking กว่า 100 องค์กร


- สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาตร์จากประเทศเยอรมนี https://tu-dresden.de ทำงานด้าน R&D engineer, Researcher , ผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กรมากว่า 19 ปี

 

#สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋

โทร. 0815609994,

Line ID: sasimasuk.com ,

อีเมล์ : sasimasuk.com@gmail.com

 

 ...................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 20  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน และองค์กรต่างๆค่ะ

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com หรือ 0815609994

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ sasimasuk.com

Visitors: 281,375