People Development พัฒนาตัวเองและบุคคลากร โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

บุคลากร เป็นทรัพยากรหนึ่งในทุกองค์กร หากมีคนเก่ง คนดี อยู่มากองค์กรนั้นก็จะประสบความสำเร็จ เติบโตก้าวหน้า ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานในองค์กร จึงเป็นงานที่สำคัญ เพราะจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น และขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรมุ่งหวังไว้ได้

บทความในส่วน"People Development บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและบุคลากรด้วยเทคนิคและบริบทต่างๆค่ะ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตร Self Coaching and Development for high Performance Working (การโค้ชและพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน)   (ติดต่อ)

- หลักสูตร Mentoring and Coaching Skill for Leader (Manager) : ทักษะการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำ (หรือผู้จัดการหรือหัวหน้างาน) (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่)


ท่านใดสนใจสอบถามหรือต้องการฝึกอบรมด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคคลากร In-House Training ติดต่อได้ทางอีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com , Line ID : sasimasuk.com หรือ โทร.081-560-9994 อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) ค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 20,080