Disrupt Yourself พลิกชีวิตตัวคุณเอง โดย ศศิมา สุขสว่าง

บุคลากร เป็นทรัพยากรหนึ่งในทุกองค์กร หากมีคนเก่ง คนดี อยู่มากองค์กรนั้นก็จะประสบความสำเร็จ เติบโตก้าวหน้า ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานในองค์กร จึงเป็นงานที่สำคัญ เพราะจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น และขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรมุ่งหวังไว้ได้

 

บทความในส่วน" Growth Mindset & People Development บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและบุคลากรด้วยเทคนิคและบริบทต่างๆค่ะ

 

ท่านใดสนใจสอบถาม หรือการฝึกอบรมให้กับบุคคลากรภายในองค์กร (In-House Training) ด้านการพัฒนาตัวเองและบุคคลากรในองค์กรติดต่อ อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) อีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com , Line ID : sasimasuk.com ,www.facebook.com/CreativetoInnovation  หรือ โทร.081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 328,007