• เนื้อหาด้าน Creative to Innovation
 • เทคนิค เครื่องมือ วิธีการ
 • กรณีศึกษาจากประสบการณ์
 • Mindset เพื่อการพัฒนานวัตกรรมให้เกิด
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
 • กระบวนการ Design Thinking
 • เครื่องมือ วิธีการ Canvas ต่างๆ
 • การนำ Design Thinking ไปพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ
 • กรณีศึกษาจากประสบการณ์และเรื่องเล่า
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
 • กระบวนการคิดแบบต่างๆ
 • เทคนิคในการคิดแบบต่างๆ
 • เครื่องมือ วิธีการ เทคนิคในการคิด
 • ตัวอย่าง เรื่องเล่า ความคิดสร้างสรรค์
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
 • The New Normal กับการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง
 • 6 S เทคนิคการเรียนรู้ทักษะใหม่ Up Skill
 • Agile คืออะไร ความหมาย-หลักการ-แนวคิดของ Agile
 • Small win ด้วย เทคนิคการเขียน To do list
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
 • ทักษะการโค้ชและการประยุกต์ใช้จริง
 • Model ของการโค้ชและพี่เลี้ยง
 • แชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมา
 • เทคนิค เครื่องมือ วิธีการโค้ชและพี่เลี้ยง
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต
 • วิธีการ เทคนิคการพัฒนาตัวเอง
 • โมเดลในการพัฒนาตัวเอง
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
 • หลักสูตร Innovation Mindset for Business Development
 • หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation
 • หลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development
 • หลักสูตร Coaching & Mentoring for Innovation
 • และหลักสูตรการบริหารโครงการ Project Management
 • ภาพบางส่วนของการสัมมนาด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร ภาพการให้คำปรึกษาแนะนำ ภาพการอบรมด้านการโค้ชและพี่เลี้ยง ของ www.sasimasuk.com
 • Youtube ในหมวดนี้จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรื่องราวความรู้ ประสบการณ์ เรื่องเล่า และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับ Creative to Innovation ในรูปแบบสื่อ Youtube และภาพสัมมนาบางส่วนที่ดำเนินการโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง-เก๋ ค่ะ

"What is not started today is never finished tomorrow."
" หากไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้" 

 

Johann Wolfgang von Goethe  

โยฮ้นน์ โวล์ฟกัง นักเขียน นักปรัชญา ชาวเยอรมัน

 

HCD Innovation Co.,Ltd.
Sparking Creativity and Innovation in Organization. 
 
ติดต่อ ปรึกษาแนะนำ หรือต้องการรายละเอียดหลักสูตร โปรดติดต่อ
 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
(Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com
line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

ลูกค้าที่เคยใช้บริการฝึกอบรมสัมมนา ที่ปรึกษาและโค้ชกับอ.ศศิมา สุขสว่าง

(ที่ได้รับอนุญาตให้ลงเวปไซต์ได้)

Visitors: 340,205