• หลักสูตร Innovation Mindset for Business Development
 • หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation
 • หลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development
 • หลักสูตร Coaching & Mentoring for Innovation
 • และหลักสูตรการบริหารโครงการ Project Management
 • ภาพบางส่วนของการสัมมนาด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร ภาพการให้คำปรึกษาแนะนำ ภาพการอบรมด้านการโค้ชและพี่เลี้ยง ของ www.sasimasuk.com
 • Youtube ในหมวดนี้จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรื่องราวความรู้ ประสบการณ์ เรื่องเล่า และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับ Creative to Innovation ในรูปแบบสื่อ Youtube และภาพสัมมนาบางส่วนที่ดำเนินการโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง-เก๋ ค่ะ
 • เนื้อหาด้าน Creative to Innovation
 • เทคนิค เครื่องมือ วิธีการ
 • กรณีศึกษาจากประสบการณ์
 • Mindset เพื่อการพัฒนานวัตกรรมให้เกิด
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
 • กระบวนการ Design Thinking
 • เครื่องมือ วิธีการ Canvas ต่างๆ
 • การนำ Design Thinking ไปพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ
 • กรณีศึกษาจากประสบการณ์และเรื่องเล่า
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
 • กระบวนการคิดแบบต่างๆ
 • เทคนิคในการคิดแบบต่างๆ
 • เครื่องมือ วิธีการ เทคนิคในการคิด
 • ตัวอย่าง เรื่องเล่า ความคิดสร้างสรรค์
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
 • การริเริ่มโครงการ
 • การวางแผนและบริหารโครงการ
 • ทักษะที่สำคัญในการบริหารโครงการ
 • การปิดโครงการและประเมินผล
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
 • ทักษะการโค้ชและการประยุกต์ใช้จริง
 • Model ของการโค้ชและพี่เลี้ยง
 • แชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมา
 • เทคนิค เครื่องมือ วิธีการโค้ชและพี่เลี้ยง
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต
 • วิธีการ เทคนิคการพัฒนาตัวเอง
 • โมเดลในการพัฒนาตัวเอง
 • อ่านต่อ กดที่รูปภาพค่ะ
HCD Innovation Co.,Ltd.
 
ติดต่อ ปรึกษาแนะนำ หรือต้องการรายละเอียดหลักสูตร โปรดติดต่อ
 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
(Ms. Sasima Suksawang)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร
Trainer Consultant and Innovation Coach
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com
line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

"What is not started today is never finished tomorrow." Johann Wolfgang von Goethe
" หากไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้" โยฮ้นน์ โวล์ฟกัง นักเขียน นักปรัชญา ชาวเยอรมัน

 

Sparking Creativity and Innovation in Organization. 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,526