• หลักสูตร Innovation Mindset for Business Development
 • หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation
 • หลักสูตร Creative to Innovation for Business Innovation
 • หลักสูตร Coaching & Mentoring for Innovation
 • หลักสูตร Thinking Skill development
 • และหลักสูตรอื่นๆ
  • ภาพบางส่วนของการสัมมนาด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร ภาพการให้คำปรึกษาแนะนำ ภาพการอบรมด้านการโค้ชและพี่เลี้ยง ของ www.sasimasuk.com
  • Youtube ในหมวดนี้จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรื่องราวความรู้ ประสบการณ์ เรื่องเล่า และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับ Creative to Innovation ในรูปแบบสื่อ Youtube และภาพสัมมนาบางส่วนที่ดำเนินการโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง-เก๋ ค่ะ
  • เนื้อหาด้าน Creative to Innovation
  • เทคนิค เครื่องมือ วิธีการ
  • กรณีศึกษาจากประสบการณ์
  • Mindset เพื่อการพัฒนานวัตกรรมให้เกิด
  • แบ่งปันการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช
  • ทักษะการโค้ช (Coaching Skills)
  • Model ของการโค้ชและพี่เลี้ยง
  • แชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมา
  • เทคนิค เครื่องมือ วิธีการโค้ชและพี่เลี้ยง
  • การนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและการทำงาน
  • กระบวนการคิดแบบต่างๆ
  • เทคนิคในการคิดแบบต่างๆ
  • เครื่องมือ วิธีการ เทคนิคในการคิด
  • ตัวอย่าง เรื่องเล่า ความคิดสร้างสรรค์
  • การพัฒนากระบวนการคิด
  • หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม
  • หลักสูตรการโค้ชและพี่เลี้ยง
  • หลักสูตรด้าน Thinking skill
  • หลักสูตรการพัฒนา Mindset เพื่อพัฒนานวัตกรรม
  • หลักสูตร Design Thinking
  • ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋)
  • sasimasuk.com@gmail.com
  • Line ID: sasimasuk.com
  • https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
  • Tel.: 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

  แบบฟอร์มติดต่อกลับ

  Visitors: 27,708