Creative and Innovation in Practice

 ในบทความ Creative thinking & Innovation  นี้ อาจารย์ศศิมา สุขสว่างได้เขียน และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง Tools ต่างๆ โดยจะอธิบายที่มาที่ไปของเครื่องมือแต่ละชนิด การนำไปใช้ และตัวอย่าง เพื่อเพิ่มระบบการคิด การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้สามารถฝึกฝน และการนำไปใช้ได้เหล่านี้ มีประโยชน์ต่อเมื่อคิดแล้ว ต้องวางแผน และลงมือทำด้วยค่ะ จึงจะครบถ้วนกระบวนการคิดที่สร้างคุณค่า และมีมูลค่าออกมาเกิดผลผลิต หรืออย่างน้อยเป็นไอเดียให้ผู้อื่นนำไปต่อยอดต่อไปได้ค่ะ

 

ทาง www.sasimasuk.com เรามีบริการด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ค่ะ

 

1. อบรมสัมมนา In-House Training หลักสูตร Creative thinking and Innovation

หลักสูตร หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน  (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )

- หลักสูตร เพิ่มศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม  (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) 

- หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation (2 Days) :  เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม  (ติดต่อ) 

- หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas และเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )

- หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) (2 Days) : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร Creative Problem Solving at the workplace : การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในที่ทำงาน (ติดต่อ)

 

2. ให้ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมในองค์กร (New Product Development Innovation Consulting)

เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในองค์กรในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถเติบโต และคนในองค์กรเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตและผลักดันในองค์กรเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

 

3. การโค้ชเชิงนวัตกรรม Personal Innovation Coaching สำหรับผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ทำให้ผู้บริหารต้องพัฒนาทีมงานให้มีทักษะการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับการแข่งขัน การประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้าง พัฒนาและนำการบริหารจัดการนวัตกรรมมาเป็นต้นแบบ (Model) ในการองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ ทาง www.sasimasuk.com จึงมีบริการด้านการโค้ชเชิงนวัตกรรม Personal Innovation Coaching สำหรับผู้บริหารนวัตกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก

  

ท่านใดสนใจสอบถามหรือต้องการขอรับคำปรึกษาเหรือการฝึกอบรมด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ติดต่อได้ทางอีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com , Line ID : sasimasuk.com 

หรือ โทร.081-560-9994 อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) ค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

 ติดต่อวิทยากร  อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ,เก๋) โทร. 081-5609994

จัดทำโดย Website :http://www.sasimasuk.com/  E-mail : sasimasuk.com@gmail.com ,Line ID : sasimasuk.com

Visitors: 20,079