การคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ Creative to Innovation โดยศศิมา สุขสว่าง

ในบทความ Creative to Innovation ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่  นี้ อาจารย์ศศิมา สุขสว่างได้เขียน และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง Tools ต่างๆ โดยจะอธิบายที่มาที่ไปของเครื่องมือแต่ละชนิด การนำไปใช้ และตัวอย่าง เพื่อเพิ่มระบบการคิด การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้สามารถฝึกฝน และการนำไปใช้ได้เหล่านี้ โดยสามารถนำไปศึกษา และประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองค่ะ

 

ท่านใดสนใจสอบถาม หรือต้องการขอรับคำปรึกษา หรือการฝึกอบรมให้กับบุคคลากรภายในองค์กร (In-House Training) ด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ติดต่อ อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) อีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com , Line ID : sasimasuk.com ,www.facebook.com/CreativetoInnovation  หรือ โทร.081-560-9994


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

 ติดต่อวิทยากร  อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ,เก๋) โทร. 081-5609994

http://www.sasimasuk.com/  E-mail : sasimasuk.com@gmail.com ,Line ID : sasimasuk.com

Visitors: 340,806