ศศิมา สุขสว่าง : วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม


อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดรสเด็น  Technische Universität Dresden (https://tu-dresden.de)  ประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน การพัฒนานวัตกรรม การบริหารโครงการ  มาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง และดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี  รวมระยะเวลาในการทำงานด้านวิศวกรวิจัยพัฒนา  นักวิจัยพัฒนานวัตกรรม ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 23  ปี 


ศศิมา เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวรวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 


ปัจจุบัน ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและด้านการพัฒนาองค์กร การโค้ชและพี่เลี้ยง การบริหารโครงการนวัตกรรม ให้กับภาคเอกชนชั้นนำ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา  และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเอชซีดี อินโนเวชั่น จำกัด  ดูรายละเอียดและบทความแบ่งปันความรู้ของอ.ศศิมา เพิ่มเติมที่ www.sasimasuk.com

 

Download ไฟล์ PDF ประวัติอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช  ฉบับเต็ม กดที่นี่

ข้อมูลการติดต่อ :
อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.comwww.HCDcoaching.comwww.HCDdesignthinking.com 
Tel. : 081-5609994

 


การศึกษา :


• ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดรสเด็น ประเทศเยอรมนี (Master of Science (Engineering), Dresden University of Technology: Germany  (www.tu-dresden.de

(ได้รับทุนการศึกษาเรียนปริญญาโท Scholarship by  German Academic Exchange Service: DAAD Germany www.daad.de ผ่านรัฐบาลเยอรมัน หากสนใจศึกษาต่อสามารถอ่านรายละเอียดการขอทุนได้ที่ https://www.succeed-germany.com/ ที่อ.เก๋แบ่งปันเรื่องราวการขอทุนเรียนฟรีที่เยอรมนีไว้ค่ะ)

• ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

 


ประกาศนียบัตรด้านการโค้ช (Coaching Certification) :


• Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

• Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

• Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH

• Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand

• Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)

• Certified of Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)

• Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA

 • Certified Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand

• Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand

• Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand

 

ความเชี่ยวชาญ :

Training & Consulting 

• Creative thinking, Innovation Development with Creative tools

• Growth Mindset for Performance working, Growth Mindset for Innovation Development

• Innovation Coaching for Leader 
• SPARK model® for Innovation creation by Sasima Suksawang
• Business Model Canvas and Value Proposition canvas
• Coaching and Mentoring
• Design Thinking for Business Innovation

• Analytical Thinking & Systems Thinking for Performance working
• Creative Problem Solving and Decision making for Innovation Development
• Effective Meeting for Brainstorming and Idea generation 

 

Coaching 

• Innovation Coaching for Leader 

• Leader as Coach (Basic, Advance)

• Coaching Skill and Feedback giving for Team Development 

• SPARK model® for Innovation Coaching by Sasima Suksawang
• Talented Organization & Talent Coaching
• One on One Coaching 
• Coaching and Mentoring

 

หลักสูตรที่สอนโดยอ.ศศิมา

• หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation : การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking

• หลักสูตร Creative Problem Solving and Decision making for Innovation Development
• หลักสูตร Coaching Skill and Feedback giving for Team Development 

• หลักสูตร Analytical Thinking & Systems Thinking for Performance working

• หลักสูตร Unlock Creativity Potential and Innovation in You : ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ 

• หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation : เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม 

• หลักสูตร Critical Thinking การคิดวิพากษ์ หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

• หลักสูตร Growth Mindset for Performance working  : การพัฒนาแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

• หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC), Value Proposition canvas and Creative toolkits : 

• หลักสูตร Human Centered Innovation : กระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 
• หลักสูตร Innovative Coaching for leadership : การโค้ชสำหรับผู้นำนวัตกรรม
• หลักสูตร Creative & Innovation thinking for Business Development: ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
• หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ 
• หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม 
• หลักสูตร Project Management & Development (Basic, advance) : ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาโครงการ (ระดับ Basic, Advance) 
• หลักสูตร Innovation Project Development and management : การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม 

• Innovation Project Management in Practice 
• Talented Organization & Talent Coaching
• Coaching for Performance Working

เป็นต้น

 

ประสบการณ์ทำงาน:
 

ปัจจุบัน :

 

• ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ชหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมม (Creative to Innovation) , Design Thinking, Thinking Skills,  Performance & Innovation Coach และ Project Management

• กรรมการผู้จัดการบริษัท HCD Innovation CO.,Ltd.

• เจ้าของและผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการโค้ช www.sasimasuk.comwww.HCDcoaching.comwww.HCDdesignthinking.com 

• โค้ชพี่เลี้ยงด้านการพัฒนานวัตกรรม (Mentor Coach)ให้กับ บริษัทในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษาโครงการคูปองนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  CodeISP: ISP11957

 

ที่ผ่านมา :

• ผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี, Thailand Textile Institute (2008-2015)

• R&D Engineer  บริษัทฟรีเทกซ์อิลาสติก จำกัด (2005-2008)

• R&D Engineer Trainee at  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG. ,Germany(2005)

• R&D Engineer  บริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัด  (2001-2003)

• Technical II, Intertek Group PLC (Thailand) (2001)

• Guest Lecturer at Thammasart University, Thailand (2005-2010)

 

หนังสือเล่ม (ตีพิมพ์ในชื่อ ศศิมา สุขสว่าง ):


• เป็นวิศวะไม่ยาก

 

 

หนังสือ E-Book ในชื่อ ศศิมา สุขสว่าง :

 กด download E-Book ได้ที่รูปปกนี้ หรือ กดที่นี่

 

ภาษา :
 
- ไทย (Thai) 
- เยอรมัน (German) (ภาษาที่ใช้ขณะศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท ประเทศเยอรมนี)
- อังกฤษ (English)  (ภาษาที่ใช้ในการทำงานและสื่อสารในระดับสากล)
 
 
 

ประสบการณ์บรรยาย ให้คำปรึกษาแนะนำ และโค้ชด้านนวัตกรรม 
(Training, Consulting and Coaching Experience) :

 (บางส่วนที่ได้รับอนุญาต)

 

หลักสูตร Design Thinking for Innovation Development, Agile -SCRUM.


• วิทยากร หลักสูตร " Design Thinking For Innovation Development"บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด Virtual online ผ่าน Zoom
• วิทยากร หลักสูตร " Design Thinking For Innovation Development" บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) Virtual online ผ่าน MS Team 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation” วิศวกร IT Programmer และ MKT บริษัท NTT DATA(Thailand) Co., Ltd. 1 รุ่น Virtual online ผ่าน Zoom
• วิทยากรหลักสูตร "Design Thinking for Innovation development" บริษัท LG Electronics (Thailand) Co.,Ltd. 2 รุ่นๆละ 1 วัน Virtual online ผ่าน Webex
• วิทยากร หลักสูตร "การพัฒนาระบบการทำงานด้วย Agile – Scrum เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) Virtual online ผ่าน Zoom 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาระบบการทำงานด้วย Agile – Scrum เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพใน New Normal" บริษัท โอเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 รุ่น 2 วัน Virtual Online
• วิทยากรหลักสูตร " Agile for Process Management " บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) 2 รุ่นๆละ 1/2 วัน Virtual Online ผ่าน Zoom
• วิทยากรหลักสูตร การพัฒนาระบบการทำงานด้วย Agile – Scrum เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 3 ครั้ง (Virtual Online)
• วิทยากรหลักสูตร " Agile Management(Agile People, Agile Product, Agile Process)" บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) 2 รุ่นๆละ 2 วัน Virtual Online ผ่าน Zoom
• • วิทยากรหลักสูตร "Design Thinking for Innovation development" สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 4 รุ่นๆละ 1 วัน Virtual Online ผ่าน Zoom
• วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา หลักสูตร " Design Thinking for Innovation Development” บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด ผ่าน Zoom 1 รุ่น ๆละ 2 วัน พร้อม Consulting อีก 2 ครั้งในแต่ละรุ่นจนได้โครงการนวัตกรรมนำเสนอผู้บริหาร
• วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา หลักสูตร " Design Thinking for Innovation Development” บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด Virtual Online ผ่าน Zoom 2 รุ่น ๆละ 2 วัน พร้อม Consulting อีก 2 ครั้งในแต่ละรุ่นจนได้โครงการนวัตกรรมนำเสนอผู้บริหาร
• วิทยากร หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (กพ.) 4 รุ่นๆละ 1 วัน Virtual Online
• วิทยากร หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรม “ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (CPall 7-11) Virtual Online ผ่าน zoom
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (CPall 7-11) 1 รุ่น 2 วันและ Online Coaching & Mentoring 1 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(CPF) 1 รุ่น 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development “ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัทสยามแม็คโคร (มหาชน) จำกัด 2 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation organization “ สำหรับผู้บริหารบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด จำนวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร หลักสูตร “Design Thinking & Business model canvas สำหรับ โครงการพัฒนานวตักรรมเพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Virtual Online 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัท C&G Group 5 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Agile -SCRUM , New way of working ” บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Agile -SCRUM เพื่อพัฒนานวัตกรรม ” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Design Thinking For Innovation Development" บริษัท NTT DATA(Thailand) Co., Ltd. 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Creative and Design thinking for business Innovation” บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "Design Thinking for Innovation development" บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด 1 รุ่น 2 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับผู้บริหารและ Talent พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563 5 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับ Talent การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562 3 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับผู้บริหารนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561 1 รุ่น
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับผู้บริหารนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำกัด ปีละ 2 รุ่นๆ (ต่อเนื่องปี 2562-2563)
• วิทยากร และโค้ช ในโครงการ "Thai PBS’s Innovation : Routinovation “เปลี่ยนงานประจำง่ายๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรม” สถานีโทรทัศน์ Thai PBS อบรมหลักสูตร Design Thinking for Innovation 2 รุ่นๆละ 3 วัน, Training and Mentoring, Team Building and Event show case 2 วันจนออกมาเป็นโครงการนวัตกรรมที่พร้อมดำเนินการในองค์กร
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับผู้บริหาร และ talent กสทช. 2 รุ่นๆละ 3 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation organization “ สำหรับผู้บริหารบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 รุ่น (1 วันและ 2 วัน)
• วิทยากรและโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation for Talent Leader การไฟฟ้าภูมิภาค 3 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับนักศึกษา จัดโดยสถาบันวิชาการทีโอที (TOT academy) 1 รุ่น
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน zoom หลักสูตร Design thinking for Innovation development บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับ Talent & Change Agent บริษัททีโอที (TOT) จำกัด 2 วัน 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 3 รุ่นรุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation กลุ่ม บริษัท Real Asset Development 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท ล๊อกซ์เลย์ Loxley ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) (ฝ่ายขายและการตลาด) 2 วัน 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้นำองค์กร " บริษัทเหรียญไทยบุญกิจ กรุ๊ป จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Creative to Innovation" กลุ่มบริษัท เหรียญไทยเยื่อและกระดาษ จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากร หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร WU Boot Camp (Design Thinking Bootcamp) 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาครัฐสู่ความยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0" สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (ใช้ Creative Tools & Design Thinking Model กว่า 20tools ) 2 รุ่นๆละ 3 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation Change agent สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 วัน (1รุ่น)
• วิทยากร หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for business Innovation 2 วัน ผู้บริหาร นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
• วิทยากรหลักสูตร “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) “ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1 รุ่น 2 วัน
เป็นต้น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development” บริษัทสยามควอลิตี้ พรีคาสท์ จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Design Thinking for Innovation Development” ข้าราชการ กทม. ระดับชำนาญการพิเศษ 2 รุ่นๆละ 3 วัน
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร Design thinking for Innovation development สถาบันอาหารแห่งชาติ 3 รุ่น
และอีกมากมาย

 

หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม, Creative to Innovation , Business Model Canvas, Creative Problem solving และ
ทักษะการคิดแบบต่างๆ


• วิทยากรหลักสูตร " ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Creative Thinking for Problem Solving"บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) Virtual online ผ่าน MS Team
• วิทยากรหลักสูตร “Creative Problem solving” บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Virtual Online ผ่าน Zoom 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Creative Thinking for Problem Solving"บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำกัด 5 รุ่นๆละ 1 วัน Virtual online ผ่าน MS Team
• วิทยากรหลักสูตร "Design Thinking for Innovation development" สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 รุ่นๆละ 2 วัน Virtual Online ผ่าน Zoom
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Competency ด้านการปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม กฟน.” " การไฟฟ้านครหลวง 1 รุ่น Virtual Online
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมด้วย Business Model Canvas (BMC) "บริษัทโปรไลฟ์ พลัส จำกัด 1 รุ่นๆละ 1 วัน Virtual online ผ่าน MS Team
• วิทยากรหลักสูตร " Creative Thinking for Problem Solving การคิดสร้างสรรค์ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ" บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 5 รุ่น Virtual Online ผ่าน Zoom
• วิทยากรหลักสูตร "Innovation development with Design Thinking "ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหาร" กรมทางหลวง 2 รุ่น Virtual Online ผ่าน Zoom
• วิทยากรหลักสูตร “ Critical Thinking” หลักสูตร Public จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 รุ่น (Virtual online ผ่าน Zoom)
• วิทยากรหลักสูตร “Creative Thinking to Spark Idea for work” บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 6 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Sparking Creativity & Innovative thinking)" การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาที่ 00119
• วิทยากรหลักสูตรหลักสูตร "ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (วิพากษ์) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและแก้ไขปัญหา" บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด 1 รุ่นๆละ 2 วัน Virtual Online ผ่าน Zoom
• วิทยากรหลักสูตร "Innovation & Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม" บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Innovation Thinking” ผู้บริหารทาางการพยาบาลระดับพยาบาลหัวหน้าเวร (ระดับ 6-7) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• วิทยากรหลักสูตร "การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" บริษัท อิตัล ไทยวิศวกรรม จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “ Critical Thinking” หลักสูตร Public จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 รุ่น (Classroom)
• วิทยากรหลักสูตร “Critical Thinking & System Thinking” สำหรับ Young Talent บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร” Creative to Innovation for Innovation Development “บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร “ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม” การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1 รุ่น (Virtual online ผ่าน Zoom)
• วิทยากรหลักสูตร Analytical and Problem Solving for Young leader บริษัทเจียไต๋ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทพาซาย่า จำกัด& บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Creative Problem solving and Decision making บริษัทนารายณ์พร็อพเพอตี้จำกัด(สำนักงานใหญ่)
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท Katoen Natie Servisses (Thailand) Co.,Ltd จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "Creative Problem solving and decision making " บริษัท อิตัล ไทยวิศวกรรม จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Analytical Thinking for Creative Problem Solving บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร " Innovation Service Excellence " ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "“กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการให้บริการลูกค้าและการปรับเปลี่ยน Platform และ Pattern ในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 รุ่น
• วิทยากร หลักสูตร " การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร" บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด ( มหาชน ) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ " บริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำกัด(สำนักงานใหญ่) (บริษัทเจ้าของ Terminal 21 , The Promenade และ Fashion Island) 5 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร " ผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Innovation Coaching for Leader)" สำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการและผู้จัดการบริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) (บริษัทเจ้าของ Terminal 21 , The Promenade และ Fashion Island) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• วิทยากรหลักสูตร "Unlock Creativity Potential and Innovation &.Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จังหวัดลำปาง) สำหรับผู้บริหารและ Talent 3 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน" หัวหน้างาน ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
• วิทยากรหลักสูตร” ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม Creative thinking for New Product development and Innovation"สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สวน. (IRDI) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม"บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความคิดด้วย Mind map" บริษัทสยามเจมส์ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร “IDEA Generation & Creation Program : เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า”บริษัทขนส่ง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงนวัตกรรมต่างๆ "กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร "การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร "กรมทางหลวง 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร“การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0”ศาลอุทธรณ์ภาค 7
• วิทยากรหลักสูตร "Analytical Thinking for Performance Working" บริษัท MHE-Demag (T) Ltd.
• วิทยากรหลักสูตร "Systems thinking for Creative Problem solving" บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร “Creative and Innovation for Business Design “ เจ้าของและผู้บริหารบริษัทในโครงการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ &สํานักงานศูนย์วิจัยและให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Speaker: Dinner Talk " Creative to Innovation" คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• วิทยากรหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน” ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหารจัดโดยสถาบันอาหาร 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร " Building Service Innovation" กลุ่มอุตสาหกรรม "Building Better Service Innovation" โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง จัดโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ"สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
• วิทยากร หลักสูตร "New Product and Innovation Development " มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
• วิทยากรหลักสูตร “ Creative to innovation” ผู้บริหาร สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย 1 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร “Creative to innovation “สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์กรนวัตกรรม" ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
• วิทยากรหลักสูตร ผู้นำในศตวรรษที่ 21 คิดรอบด้านและสร้างสรรค์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยากรหลักสูตร “Creative to innovation “ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 1 รุ่น
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร “Critical thinking “สถาบันเกษตราธิราช 1 รุ่น
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร “Analytical thinking “สถาบันเกษตราธิราช 1 รุ่น
• วิทยากรสอนออนไลน์ผ่าน Zoom หลักสูตร “Thinking skill for creative problem solving “ บริษัททองไทยการทอ จำกัด 1 รุ่น

 

 

หลักสูตรการโค้ชและพี่เลี้ยง และ การให้ Feedback (Coaching, Mentoring , feedback skill Training and Coaching Project)


• วิทยากรหลักสูตร " Coaching and feedback skills for leader " บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and feedback Skills for leader” บริษัทยามควอลิตี้ พรีคาสท์ จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and feedback Skills for leader” บริษัทสยาม พรี-บิลท์ จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching skills and feedback for leader " บริษัทโกลบอลทาเล้นท์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3 รุ่น
• วิทยากรและโค้ช Performance Coach (Training and one on one coaching) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) (4 Months Project)
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคคลากร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” ผู้บริหาร บุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 1 รุ่น
• วิทยากร และ โค้ช หลักสูตร "Leader as Coach & Mentor for Performance working" บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) 1 รุ่นๆละ 2 วัน และ Group coaching & Follow up Virtual Online ผ่าน Zoom 2 ครั้ง
• วิทยากร และ โค้ช หลักสูตร "Leader as Coach & Mentor for Performance working" บริษัทโรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 รุ่น และ Group coaching & Follow up Virtual Online ผ่าน Zoom 2 ครั้ง
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader ” กรมทางหลวง 1 รุ่น 3 วัน Virtual Online ผ่าน Zoom
• วิทยากรหลักสูตร “Innovation Coaching for Leader” ผู้บริหารธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 รุ่น Virtual Online ผ่าน MS Team
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching skills and Negotiation for manager" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Empowering Coaching for Leader” ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader ” บริษัท เวนซ์ อินโฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "Leader as Coach & Mentor for Performance working" บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching Skills and feedback for leader” ข้าราชการกระทรวงการคลัง 1 รุ่น
• ทีมวิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2018 จำนวน 7 รุ่นๆละ 2 วัน ร่วมกับบริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด
• ทีมวิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2019 จำนวน 7 รุ่นๆละ 2 วัน 7 รุ่นๆ 2 วัน ร่วมกับบริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด
• วิทยากรและ Coach หลักสูตร “ leader as Coach” บริษัทโกลบอลทาเล้นท์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) (แบรนด์ Oriental Princess และ Cute press) 3 รุ่น
• ทีมวิทยากรและโค้ช "“Synergistic Teamwork For Commercial Excellence Project” กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (Coaching Training and One on One Coaching: 10 Months Project 2017-2018) ร่วมกับ Talent FIT academy
• วิทยากรและโค้ช Talent Coach (Training and one on one coaching) บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด(8 Months Project : 2017)
• วิทยากรและโค้ช Performance Coach (Training and one on one coaching) บริษัทวรรณภพ จำกัด(4 Months Project)
• วิทยากรหลักสูตร " Innovation Coaching for leader"บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรหลักสูตร “Mindfulness Coaching for leader “ผู้บริหารบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” บริษัทไทยชูรส จำกัด 1รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร “Coaching and Mentoring for leader” บริษัทซีอีเอส จำกัด 1รุ่น
เป็นต้น

 


หลักสูตร Growth Mindset for Performance working
• วิทยากรอบรมหลักสูตร " Growth Mindsets For Successful Leadership"   บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 1 รุ่น  Virtual Online
 วิทยากรหลักสูตร " Growth Mindset for Performance working"บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน) 4  รุ่น   Virtual Online ผ่าน Zoom 
 วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset”  บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  Virtual Online ผ่าน Zoom 1 รุ่น
 วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) 7 รุ่นๆละ 1 วัน
 วิทยากรหลักสูตร "Growth Mindset for Performance working "INTER PACIFIC PAPER CO.,LTD. 1 รุ่น
 วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Team Development  การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อพัฒนาทีมงาน สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ"บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) 3 รุ่นๆละ 1 วัน
 วิทยากรหลักสูตร  " การสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”    ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ Virtual online ผ่าน ZOOM
 วิทยากรหลักสูตร " Growth Mindset for Innovation Development" ธนาคารยูโอบี  (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ 2 รุ่นๆละ 1 วัน
 วิทยากรหลักสูตร " Growth Mindset for Innovation Development" บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
 วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัทเออร์เนท จำกัด สำหรับ เจ้าของและผู้บริหาร 1 รุ่นๆละ 2 วัน
 วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPF) สำหรับ ผู้บริหารและผู้จัดการ 1 รุ่น
 วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัทเออร์เนท จำกัด สำหรับ พนักงาน 2  รุ่นๆละ 1 วัน
 วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัท Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd.
 วิทยากรหลักสูตร  " Leading yourself in New Normal ”   บริษัท Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd.1 รุ่น (หลักสูตรต่อยอดจาก Growth Mindset)
 วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัท Sealed Air Packaging (Thailand) Co.,Ltd 
 วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัท Sensient Technologies (Thailand) Ltd.
 วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for Performance working” บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 วิทยากรหลักสูตร "Fixed Mindset & Growth Mindset in Workplace "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จังหวัดลำปาง) 3 รุ่น
 วิทยากรหลักสูตร “Growth Mindset for High performance working” บริษัทขนส่งจำกัด 
 วิทยากรหลักสูตร "Growth Mindset for Performance working" บริษัทนูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่
 วิทยากรหลักสูตร "Growth Mindset for Innovation Development" บริษัท Thai Polyacetal Co.,Ltd. 2 รุ่นๆละ 1 วัน
 วิทยากรหลักสูตร  "Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"Auto Alliance(Thailand) Co., Ltd. 2 รุ่นๆละ 1 วัน
 วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology)  1 รุ่น
 วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"บริษัทสยาม  ควอลิตี้ พรี-คาสท์ จำกัด 1 รุ่น
 วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"บริษัทสยาม  ซีสเต็ม บิลท์ จำกัด1 รุ่น
 วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"บริษัทสยาม พรี-บิลท์ จำกัด 2 รุ่น
 วิทยากรหลักสูตร  " Growth Mindset for Performance Working”   การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" บริษัท นิตโต้ มาเทค(ประเทศไทย) จำกัด 1 รุ่น

และอีกมากมาย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ sasimasuk.com

Visitors: 310,497