Coaching and Mentoring at Work โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

การโค้ช (Coaching) และพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นหน้าที่ที่จำเป็นและสำคัญอีกประการหนึ่งของผู้จัดการและผู้นำทีม  ผู้นำที่เก่งจะสามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำทีมและหัวหน้างานในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

 

ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคคลให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งองค์กรและบุคคลที่พัฒนาทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัวด้วย 

 

หลักสูตรการโค้ช (Coaching) ของ Sasimasuk.com

1.หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) 2 Days : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

2.หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทโค้ชของทีม (ติดต่อ)

3.หลักสูตร Self development and self Coaching for Performance Working : การพัฒนาตัวเองและการโค้ชตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน (ติดต่อ)

4.หลักสูตร Mentoring and Coaching Skill for Leader (Manager) : ทักษะการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำ (หรือผู้จัดการหรือหัวหน้างาน) (ติดต่อ)


สนใจสอบถามหรือต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการโค้ชหรือการฝึกอบรมด้านการโค้ชหรือพัฒนา บุคคลากร ติดต่อได้ทางอีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com หรือ โทร.081-5609994 Line ID : sasimasuk.com  อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) ค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,797