หลักสูตร Synergistic Teamwork Development - บริษัทเป๊บซี่โคล่า เทรดดิ้งจำกัด

หลักสูตร :  Synergistic Teamwork Development for Business excellence

ผู้เข้าโครงการ : ผู้บริหาร ผู้จัดการ บริษัทเป๊บซี่โคล่า เทรดดิ้งจำกัด

วิทยากร : วิทยากรและโค้ช ทีม Talent FIT Academy 

 
 
โครงการนี้เป็นโปรเจคระยะยาว   เป็นโครงการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร ด้วยการโค้ชพรสวรรค์เพื่อพัฒนาจุดแข็งและศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร” ซึ่งจะเป็นการนำโมเดลนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มาใช้ในการดึงศักยภาพจากพรสวรรค์ของบุคลากร ด้วยการสร้างผู้นำพรสวรรค์ และสร้างทีมงานพรสวรรค์ โดยใช้เทคนิคโค้ชบนพื้นฐานสติ มาพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ร่วมโครงการ เพื่อยกระดับและการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร และสร้างความรักความผูกพันภายในทีมและองค์กร โดยใช้เครื่องมือ Talent SCANN เพื่อหาจุดแข็งออกมาให้รู้ตัวตนออกมา แล้วจึงพัฒนาจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน เพื่อเป็นผู้นำได้อย่างมั่นใจ และสามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
 
 
โดยในโครงการจะมีทั้งการอบรมสัมมนา (Training) การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และการโค้ชตัวต่อตัว (One on One Coaching)  ทีม Talent FIT Academy นำโดยดร.วนิดา พลเดช  เป็นหัวหน้าทีม  อ.ศศิมา สุขสว่าง เป็นหนึ่งในทีม Master Talent Coach ค่ะ
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 282,167