ภาพการให้คำปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรม โครงการ Innoneering - THTI & สสว.

ภาพการให้คำปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรม โครงการ Innoneering
โครงการของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา ศศิมา สุขสว่าง

 

โครงการนี้อาจารย์ศศิมา เข้าไปดูแลเป็นที่ปรึกษาและ Project Manager บริหารจัดการการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันสำหรับเชนท์บริษัท 5 บริษัทคือบริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยนำโชค จำกัด บริษัทแสนทวี อินเตอร์เทรดจำกัด บริษัทสปันซิลล์เวิร์ล จำกัด และบริษัทจีอีพี สปินนิ่งจำกัด ในการพัฒนานวัตกรรม 

 

โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานภาพออกจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต ไปสู่การตลาดและการผลิตแบบครบวงจรรวมทั้งการสร้างตราสินค้า (Brand Name) ของประเทศ โดยมีทิศทางที่จะพัฒนาไปสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบการออกแบบเพื่อนำเสนอลูกค้า (Original Design Manufacturer(ODM) และไปสู่การสร้างตราสินค้าเพื่อจำหน่าย (Original Brand Manufacturer (OBM) สร้างกลยุทธ์เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมส่งผลต่อความรวดเร็วขึ้นนั้นต้องไม่พยายามที่จะย้ำจุดเน้นเพียงแค่การผลิตสินค้าปริมาณมากและต้นทุนต่ำดังที่ผ่านมาแต่ควรต้องพัฒนาและนำเสนอคุณค่าในตัวสินค้าแก่ลูกค้า จากต้นน้ำไปยังปลายน้ำด้วยรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ภายใต้ 4 แนวคิดคือ Co-Design, Co-Supply chain, Cross Industry และ Cross Culture ที่ผสานความร่วมมือแบบ ร่วมคิด ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach ) เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ตั้งแต่ต้นน้ำจนออกมาเป็นแบรนด์เพื่อนำเสนอสู่มือผู้บริโภคให้ตรงใจและพึงพอใจในคุณภาพ มาตรฐาน

 

โดยงานให้คำปรึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "การสร้างนักออกแบบ Innoneering Designers ยุคใหม่ในภาคส่วนของอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก"  ผู้สนับสนุนหลักคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอาจารย์เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของโครงการที่รับผิดชอบ งาน 1 เชนท์ 5 บริษัท 35 man days จากทั้งหมด 10 เชนท์ในโครงการ

 

ผลลัพธ์ของกิจกรรมในเชนท์วาโก้ ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี ได้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการร่วมมือต่อไป หลังจากจบโครงการแล้ว

 

 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 281,377