Youtube หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับการท่องเที่ยว โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับการท่องเที่ยว (Creativity and Innovation for Tourism)

 

โดย อ.ศศิมา สุขสว่าง

กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) 

(กดที่รูปเพื่อดูยูทูปได้เลยค่ะ)

 

หลักการและเหตุผล

• สิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่จะทำให้ธุริกิจท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มัคคุเทศก์ และบริการการท่องเที่ยว สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและแข่งขันได้นั้นคือ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเริ่มจากการพัฒนาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วนำมาพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการนำแนวคิดสร้างสรรค์มาปรับเปลี่ยนกระบวน พัฒนาการผลิตให้เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) เพิ่มพลังการแข่งขันให้องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

• โดยความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดกำเนิดแรกของนวัตกรรม เพราะ นวัตกรรมที่ดีๆก่อกำเนิดมาจากความคิดสร้างสร้างสรรค์  ความคิดที่แปลกใหม่   แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ คิดได้ตลอด แต่นวัตกรรมที่สามารถออกมาเป็นผลลัพธ์นั้นมีน้อย  นวัตกรรมจึงเป็นการนำความคิดสร้างสรรค์ Creativity มาต่อยอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้จับต้องได้ สร้างประโยชน์ให้กับผู้คน และสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ได้

 

• หลักสูตรนี้จะช่วยประยุกต์สนับสนุนการนำแนวคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม ด้วยกิจกรรม เครื่องมือ กรณีศึกษา และการระดมสมองผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถนำแนวคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นแนวทางพัฒนาได้อย่างมีหลักการและขั้นตอนได้อย่างมีระบบ

 

ขอรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 335,740