หลักสูตร Creative and Innovation at Work โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร Creative and Innovation at Work ปั้นความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมในการทำงาน

วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง

เครือข่ายสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

(กดที่รูป เพื่อดูยูทูปได้เลยค่ะ)

หลักการและเหตุผล

• ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน จะช่วยให้การทำงานของบุคคลากรได้มีประสิทธิภาพ และมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

• หลักสูตรนี้จะช่วยประยุกต์สนับสนุนการนำแนวคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม ด้วยกิจกรรม เครื่องมือ กรณีศึกษา และการระดมสมองผ่านการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถนำแนวคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นแนวทางพัฒนาได้อย่างมีหลักการและขั้นตอนได้อย่างมีระบบ

 

ขอรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 310,485