หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมสำหรับ SMEs - สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมสำหรับ SMEs จังหวัดกาฬสินธ์ุ
 
จัดโดย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดกาฬสินธ์ุ
 
วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง (วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร)
 
รายละเอียด
 
หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมสำหรับ SMEs จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมต่อไปในเชิงพาณิชย์
 
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 340,816