บทความ Design Thinking

Design Thinking เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี  โดยเน้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นจุดศูนย์กลาง (Human Centered) Design Thinking เป็นกระบวนการออกแบบที่เรียนรู้จากผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยการสังเกต และสัมภาษณ์ แล้วนำความคิดที่ได้มาระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้ จากนั้นสร้างต้นแบบเพื่อทดลองคามคิดและนำไปทดสอบกับผู้ใช้จริง โดย Design thinking เป็นการผสมผสานระหว่าง Business thinking กับ Creative thinking แล้วออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งานจริงๆ

 

ในบทความ Design Thinking นี้ อ.ศศิมา สุขสว่างได้เขียน และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง Tools ต่างๆของ Design Thinking โดยจะอธิบายที่มาที่ไปของเครื่องมือแต่ละชนิด การนำไปใช้ และตัวอย่าง เพื่อเพิ่มระบบการคิด การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้สามารถฝึกฝน และการนำไปใช้ได้เหล่านี้ โดยสามารถนำไปศึกษา และประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองค่ะ

 

ท่านใดสนใจสอบถาม หรือต้องการขอรับคำปรึกษา หรือการฝึกอบรมให้กับบุคคลากรภายในองค์กร (In-House Training) ด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ติดต่อ อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) อีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com , Line ID : sasimasuk.com ,www.facebook.com/CreativetoInnovation  หรือ โทร.081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 38,620