หลักสูตร Innovation Service Excellence- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด

หลักสูตร Innovation Service Excellence

วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง
 
ผู้เข้าสัมมนา ฝ่ายดูแลและบริการลูกค้า ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 
 
ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างสูง ซึ่งในการดำเนินการธุรกิจนั้น นอกจากผลิตภัณฑ์ขององค์กรต้องดีแล้ว การบริการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ที่จะช่วยให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการทำงานด้านการบริการนั้น ต้องใช้ความสามารถในการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงทั้งภายนอกและภายในจิตใจของลูกค้า แล้วสามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้โดนใจ รวมทั้งสร้างสรรค์บริการลูกค้าแบบใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
โดยหลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อ สร้าง
กรอบแนวคิดสำหรับผู้ให้บริการ (  Mindsets for service excellence) ฝึก
ทักษะที่สำคัญต่อการสื่อสารให้ได้ใจลูกค้า 
    -  การฟังให้ลึกถึงหัวใจและรู้ความต้องการของลูกค้า
    -  การถามเพื่อให้เข้าใจคนตรงหน้าอย่างแท้จริง
     - การสังเกตภาษาร่างกายลูกค้า
แล้วทำกิจกรรมถอดปัญหาและความต้องการของลูกค้า เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย (Unpack Customer Pain –Gain Point, Need, Being ในกระบวนการให้บริการด้วย  Customer Journey map workshop เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
...............................

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 340,806