หลักสูตร การออกแบบและเขียนโครงการ รุ่นที่ 1 -ปปช.

หลักสูตร การออกแบบและเขียนโครงการ รุ่นที่ 1

วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง
 
ผู้เข้าสัมมนา จากสำนักงานคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 
สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้แก่ 
- การเข้าใจโครงการในแบบต่างๆ
- การริเริ่มโครงการ
- การออกแบบและเขียนข้อเสนอโครงการ
- ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการ
 
โดยได้โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต 10 โครงการ และแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียน่ะ
 
 

...............................

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994  

Visitors: 340,813