หลักสูตร Lead Enable for Simplicity -Leadership Program – บริษัทลอรีอัลประเทศไทยจำกัด

หลักสูตร Lead Enable for Simplicity –  Leadership Program

ผู้เข้าสัมมนา : Leader - Loreal Paris


Trainer Coach : ทีม Morning Glory นำโดยโค้ชเต่า Annop Chaninwongsiri lead Coach ,โค้ชเก๋ -ศศิมา สุขสว่าและโค้ชกระติก


ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงรอบด้าน การจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น เรื่องคนทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ขับเคลื่อนได้

.

ดังนั้นหลักสูตรนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความเข้าใจในการทำงานที่เรียกว่า Simplicity ทั้งด้าน Mindset และพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive World) ของระดับผู้นำทีมในองค์กรในการนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้


ติดตามและชมผลงานการสอน
https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 

 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร การพัฒนาผู้นำเชิงนวัตกรรมในองค์กร  เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 340,816