หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน-สถาบันอาหาร

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน
วิทยากร :  อ. ศศิมา สุขสว่าง 
ผู้เข้าสัมมนา : หัวหน้างาน ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นสำหรับ supervisor ขึ้นไปใน SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร จำนวนประมาณ 50 คน 
 

ปัจจุบันการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงาน เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน หากหัวหน้า Supervisor หรือผู้จัดการ เข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งใหม่ๆด้วยกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยให้แข่งขันได้ 
.
ขอบคุณสถาบันอาหารที่ให้เกียรติอ.ศศิมา -เก๋ ไปแบ่งปันในหลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นสำหรับ supervisor ขึ้นไปใน SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร จำนวนประมาณ 50 คน ค่ะ
 
 
 

...............................

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994

Visitors: 335,741