หลักสูตร Building Better Service Innovation -สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร : Building Better Service Innovation 
 
ผู้เข้าอบรม :   ผู้ประกอบการ SMEs ในหลักหลายอุตสาหกรรม กว่า 40 คน สนับสนุนโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
วิทยากร :  อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง 
 
 
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน Disruptive World หรือ VUCA world ส่งผลให้กระบวนการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ต้องปรับทิศทางเพื่อการแข่งขันอย่างรวดเร็ว 

"นวัตกรรมการบริการ” เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยสร้างประสบการณ์และ“โอกาส” ที่จะช่วยสร้างสรรค์และผลักดันธุรกิจให้แข่งขันในระยะยาวได้


ขอบคุณ สนับสนุนโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ให้เกียรติอ.ศศิมา -เก๋ ไปแบ่งปันในหลักสูตร Building Better Service Innovation ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว จัดขึ้นสำหรับ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เจ้าของบริษัท กว่า 40 คนค่ะ 
 
 
สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

 
Visitors: 335,740