หลักสูตร Growth Mindset Development for Performance Working - คุณครูโรงเรียนแสงทองวิทยาคม

หลักสูตร Growth Mindset Development for Performance Working

ผู้เข้าสัมมนา : คุณครูโรงเรียนแสงทองวิทยาคม  หาดใหญ่ จ.สงขลา

วิทยากร : อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

 
งานวิจัยของนักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ดร. Carol S.Dweck ค้นพบว่า ความสำเร็จในชีวิตและการทำงานขึ้นอยู่กับความคิด 2 แบบคือ ความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) จะทำให้ไม่พัฒนาหรือประสบความสำเร็จแบบครึ่งๆกลาง ส่วนความคิดเชิงเติบโต (Growth Mindset) จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สามารถก้าวข้ามอุปสรรค และสร้างพลังกาย พลังใจในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างดี ผลลัพธ์ของหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเพิ่มศักยภาพ สร้างพลังใจให้มีความมุ่งมั่น และฝ่าฝันอุปสรรคในการทำงานด้วย growth mindset  
 
 
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาจะเข้าใจความหมายของ Fixed Mindset กับ Growth Mindset  และสามารถหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรจุดประกายความคิด ให้กล้าคิด กล้าทำ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ด้วยเครื่องมือในการพัฒนา Growth mindset กระบวนการต่างๆ ตลอดจนมี workshop อย่างเข้มข้น  เพื่อเพิ่ม "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไป ข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี การพัฒนาระบบการคิด พัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรเพื่อให้ไปถึงจุดหมายเดียวกันได้อย่างเป็นทีม (Team work) และเติบโตอย่างยั่งยืน
 
รูปแบบการสัมมนา : บรรยาย 20%, Workshop for adult 65 % , นำเสนอและแลกเปลี่ยน 10%, กรณีศึกษาและตัวอย่างจากวิทยากร 5 %
 
 
Special Thank : คุณพ่ออธิการ ผอ. คุณครูกนกรัตน์ ครูแทน และคุณครูทุกท่านที่ให้โอกาสไปแบ่งปันค่ะ ขอบคุณที่ร่วมWorkshop กันเต็มที่สนุกมากเลย สุข สนุก ซึ้ง น้ำตา กับกำลังใจที่เติมใจกันและกัน พร้อมการเติบโตที่เห็นได้ชัดเจน รวมทั้งผลตอบรับที่ดี เป็นกำลังใจให้กับอ.เก๋ เป็นอย่างดี   อ.เก๋และทีมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ
 
 
สนใจหลักสูตร Growth Mindset Development for Performance Working ดูรายละเอียดที่
 
https://bit.ly/2JqKb4C
 

ติดตามและชมผลงานการสอน
https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 

 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ในองค์กร การสร้าง Growth Mindset เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 335,741