หลักสูตร Effective Project Management (3 วัน) - สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)

หลักสูตร : Effective Project Management การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 3 วัน : ในโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการสู่ความเป็นมืออาชีพ Professional Project Manager Development Program 8 วัน 

กลุ่มผู้เข้าอบรม   :  Project Manager วิศวกร Supervisor นายช่าง และผู้เกี่ยวข้อง บริษัทรับเหมา และทำระบบต่างๆที่เป็นสมาชิกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) 40 คน หลักสูตร 3 วันเต็ม

จัดโดย : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) 

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร


เนื้อหาการอบรม :

หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ เครื่องมือ วิธีการ และวางแผนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมโครงการให้สำเร็จและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และสามารถจัดการทรัพยากรต่างๆและบริหารบุคคลากรได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาทักษะในบทบาทของผู้จัดการโครงการที่ต้องดูแลและบริหารผู้มีส่วนไ้ด้ส่วนเสียในโครงการ


เนื้อหากับทุก Project Management Process ตั้งแต่

- Project initiation สปาร์คไอเดียริเริ่มโครงการใหม่ๆ 

- Project Charter ,

- Project Planing,

- Project Stakeholder management,

- Project Time,

- Project Scope,

- Project WBS,

- Project schedule,

 - Project cost,

- Project quality,

- Project Risk,

- Project Conflict,

- Project Monitoring and Controlling,

- Project evaluation 

- Project closing 

- Project knowledge management

- บทบาทของผู้จัดการโครงการมืออาชีพ 

- ทักษะการบริหารโครงการ บริหารคน การโค้ช การให้คำปรึกษา การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอ เป็นต้น


 

รูปแบบการสัมมนา : บรรยาย 30%, Workshop for adult 55 % , นำเสนอและแลกเปลี่ยน 10%, กรณีศึกษาและตัวอย่างจากวิทยากร 5 %

 

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994

Visitors: 335,733