หลักสูตร Mindfulness Coaching for Growth Mindset-บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่นจำกัด

หลักสูตร Mindfulness Coaching for Growth Mindset ทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำเพื่อสร้างแนวคิดเชิงเติบโต


กลุ่มผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่นจำกัด

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม


ทักษะการโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching) จึงเป็นอีกเครื่องมือและทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยให้ พัฒนา Growth Mindset ได้  การเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำด้วยการเพิ่มเทคนิคการโค้ช (Coaching ) การมีสติ แล้วสามารถนำไปใช้ดึงศักยภาพ   เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพจากพนักงานได้ ด้วยทักษะการโค้ช (Coaching Skill)  เช่น สร้างความสัมพันธ์เพื่อความเชื่อใจและความศัทธา (Trust and Engagement) , การถามทรงพลังเพื่อพัฒนา (Powerful question) การฟังอย่างเข้าใจ (Mindfulness listening) เพื่อค้นหาคุณค่า ความเชื่อและความต้องการ  การให้ feedback อย่างมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   เป็นต้น รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมงานในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ  สร้างพื้นที่ปลอดภัย และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร  


ขอขอบคุณ ผู้บริหารทุกท่านของบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เปิดใจ สร้างพื้นที่ปลอดภัยและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนในองค์กรอย่างเต็มที่ ร่วมทำ Workshop กันเต็มที่และจะนำกลับไปใช้โค้ชลูกน้องจริงๆ และจุดประกายให้หลายๆคนได้มีทักษะ เครื่องมือในการเป็นผู้นำของทีมค่ะ รอติดตามผลการโค้ชของทุกๆท่านนะคะ อ.เก๋เป็นกำลังใจทุกท่านค่ะ


ที่สำคัญขอขอบคุณคิม ผู้บริหาร และคุณเบญ HR ผู้จัด ค่ะ มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง มีบรีพงานล่วงหน้า เตรียมความพร้อมของผู้ที่เข้าสัมมนา และให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้การสัมมนาออกมาดีที่สุด และให้ความไว้วางใจมาเเบ่งปันที่นี่ค่ะ 

...............................

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com


Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 


Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation


Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)Visitors: 335,744