หลักสูตร Growth Mindset for Performance Working-บริษัท Sensient Technologies

หลักสูตร Growth Mindset Development for Performance Working 

ผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท Sensient Technologies

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋

 

 

การพัฒนาให้บุคคลากรรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตัวเองด้วยการพัฒนาและเข้าใจ Fixed Mindset กับ Growth Mindset และสามารถหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง เน้นสร้าง Can do attitude เพื่อให้รับมือกับการแข่งขันในยุคดิจิตอลนี้ได้

 

หลักสูตรนี้ บรรยาย 20%, Workshop for adult กิจกรรมสร้างสรรค์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 65 % , นำเสนอและแลกเปลี่ยน 10%, กรณีศึกษาและตัวอย่างจากวิทยากร 5 % อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่ม "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไป ข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของตัวเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ

 

Special Thank : MD ผู้บริหาร ผู้เข้าสัมมนาบริษัท Sensient Technologies ทุกท่านที่ให้โอกาสอ.เก๋และทีมงานไปแบ่งปันค่ะ ขอบคุณที่ร่วม Workshop กันเต็มที่สนุกมากเลย สุข สนุก และได้เทคนิคการสร้าง Growth Mindset & Can do Attitude ของตัวเองและทีมงานไปใช้เยอะมาก

 

และขอบคุณ คุณวิภาวรรณ HR ที่บรีพงาน เตรียมงานอย่างใกล้ชิด ให้ข้อมูล เพื่อให้สัมมนาตอบโจทย์องค์กรที่สุด ดูแลอบอุ่นมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะ 

 

 

สนใจหลักสูตร Growth Mindset ดูรายละเอียดที่
https://bit.ly/2JqKb4C


ติดตามและชมผลงานการสอน
https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 

 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

 
Visitors: 335,733