หลักสูตร Effective Project Management-บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร : Effective Project Management การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 2 วัน  

กลุ่มผู้เข้าอบรม   :  Project Manager ผู้บริหาร  วิศวกร บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

จัดโดย : บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร


เนื้อหาการอบรม :

หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการ เครื่องมือ วิธีการ และวางแผนการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมโครงการให้สำเร็จและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และสามารถจัดการทรัพยากรต่างๆและบริหารบุคคลากรได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาทักษะในบทบาทของผู้จัดการโครงการที่ต้องดูแลและบริหารผู้มีส่วนไ้ด้ส่วนเสียในโครงการ


เนื้อหากับทุก Project Management Process ตั้งแต่

- Project initiation สปาร์คไอเดียริเริ่มโครงการใหม่ๆ 

- Project Charter ,

- Project Planing,

- Project Stakeholder management,

- Project Time,

- Project Scope (WBS) ,

- Project schedule,

 - Project cost,

- Project quality,

- Project Risk,

- Project Conflict,

- Project Monitoring and Controlling,

- Project evaluation 

- Project closing 

- Project knowledge management

- บทบาทของผู้จัดการโครงการมืออาชีพ 

- ทักษะการบริหารโครงการ บริหารคน การโค้ช การให้คำปรึกษา การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอ เป็นต้น


 

รูปแบบการสัมมนา : บรรยาย 30%, Workshop for adult 55 % , นำเสนอและแลกเปลี่ยน 10%, กรณีศึกษาและตัวอย่างจากวิทยากร 5 %

 

 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994

Visitors: 335,741