(รีวิว) หนังสือคิดเชิงออกแบบ Design Thinking โดยศศิมา สุขสว่าง

หนังสือเรื่องคิดเชิงออกแบบ Design Thinking 

วันนี้อ.เก๋มาแนะนำหนังสือค่ะ เคยแนะนำหนังสือ"คิดเชิงออกแบบ Change by Design"ซึ่งเขียนโดยทิม บราวน์ IDEO ไปแล้ว

วันนี้มาแนะนำเล่มนี้ค่ะ Design Thinking ชื่อตรงๆเลยในเล่มจะเป็นการแนะนำ รายละเอียดของ Design Thinking ในเชิงทฤษฎี และแนวคิดของเครื่องมือแต่ละตัว รวมถึงการนำไปใช้ 

ตั้งแต่เครื่องมือในการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึง การระดมสมอง ทำต้นแบบและทดสอบกับลูกค้า ตลอดจนการนำ Design Thinking ไปใช้ในองค์กร


ข้อดีของหนังสือเล่มนี้คือเราจะเข้าใจ ที่มาที่ไปวิธีการ กระบวนการ การนำไปใช้ของแต่ละเครื่องมือและกระบวนการ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างมีระบบ


เวลาอ่านหนังสือ เก๋จะอ่าน 2 รูปแบบควบคู่กันไป
- แบบแรกคือ อ่านภาคทฤษฎี ที่จะทำให้เห็นภาพ รู้ที่มา ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ (ส่วนใหญ่จะเป็น Professor ในมหาวิทยาลัยเขียน, สนพ.เชิงวิชาการที่เรารู้จักกันดี)

- แบบที่สอง คือ อ่านเล่มที่ผู้เชี่ยวชาญ คนทำงานมาเขียนถ่ายทอดประสบการณ์จริงๆ ให้เห็นภาพการนำไปใช้งานจริง กรณีศึกษาต่างๆปัญหาและอุปสรรค

ก่อนเอามาใช้งานจริง จนเข้าใจ แล้วค่อยทำเป็นหลักสูตรผสมกับประสบการณ์ของตัวเองค่ะ #อาจารย์เก๋เด็กสายวิศวะค่ะ 555


 

...................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 18  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 328,010