หลักสูตร SWOT analysis - วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร SWOT analysis

ผู้เข้าสัมมนา : บริษัทโตโยต้า ทูโช เอ็ม แอนด์ อี จำกัด

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovationหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจ การวิเคราะห์ SWOT analysis จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค/ภัยคุกคาม ทั้งในระดับตัวเอง หน่วยงานที่ทำงาน องค์กร และธุรกิจที่ทำ เพื่่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านคน People strategy และ กลยุทธ์ด้านธุรกิจ (ฺBusiness strategy) โดยการวิเคราะห์ทั้งปัจจัย ภายนอก และภายใน โดยนำ model ต่างๆมาร่วมวิเคราะห์ด้วย

 

รูปแบบการสัมมนา : บรรยาย 20%, Workshop for adult กิจกรรมสร้างสรรค์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 65 % , นำเสนอและแลกเปลี่ยน 10%, กรณีศึกษาและตัวอย่างจากวิทยากร 5 %

 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร การสร้าง Growth Mindset เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 335,735