หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ & นวัตกรรมด้วย TRIZ 40 และ Creative tools โดย อ.ศศิมา สุขสว่าง-เก๋

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ & นวัตกรรมด้วย Creative tools และ TRIZ 40

 (ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม พร้อม ใบเสนอราคา ขอความกรุณาอีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com อ.เก๋เช็คอีเมล์และ Line ทุกวันค่ะ)

วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง


1. หลักการและเหตุผล

 หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆด้วย Creative tools  และ TRIZ ระดับพื้นฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนานวัตกรรมนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความหมาย หลักการ และ Mindset ของนักคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม เพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ แนวคิด การผสมผสานไอเดียด้วย  Creative tools แล้วสามารถเชื่อมโยงไปสู่การทำงาน รวมทั้งเข้าใจการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้และเครื่องมือผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดพัฒนากระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวน (Process Innovation, Product Innovation, Service Innovation) ให้กับองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและแข่งขันต่อไป 

อ่านบทความเกี่ยวกับ หลักการ TRIZ  กดที่นี่

 

2. วัตถุประสงค์

 

 - เข้าใจความเป็นมา ความหมาย หลักการ และ เครื่องมือต่างๆของ Creative Tools ต่างๆและ TRIZ  ระดับพื้นฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในแก้ไขปัญหาในการทำงานได้

 - เรียนรู้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบ เพื่อใช้ในการคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  สามารถนำความความรู้และประยุกต์ใช้เทคนิค Creative tools และ  TIRZ เพื่อคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม คิดนอกกรอบเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการคัดเลือกไปเดียสู่การสร้างนวัตกรรมได้

 -  มีการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในเทคโนโลยีใหม่ๆได้

 

 3.รายละเอียดหลักสูตร

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม โปรดติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง ที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com เพื่อรับรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มค่ะ

(หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจหลักการของ Creative tools ต่างๆและ TRIZ ทำความเข้าใจแนวทางการนำไปใช้ เพื่อเป็นไอเดียสำหรับการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะ)

 

4. กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร

- บุคคลากรในสายวิศวะ, วิศวกร, ช่าง, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสากรรม, โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

- จำนวนผู้เรียนต่อรุ่น (Number of Participant) :  20-35 ท่าน 

- แนวทางการสัมมนา :  Classroom

- ระยะเวลาการสัมนา 1-2 วัน

  

หากต้องการดูสัมมนาที่ผ่านมา เพิ่มเติมที่ :

- รูปสัมมนาเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/ZknrYu

- วิดีโอแบ่งปันความรู้ผ่าน ช่อง Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation  

- Playlist สัมมนาที่ผ่านมา : https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWOm7pz-tY5CFLhwxtd1y5xc

 

Feedback บางส่วนจากลูกค้า : 

Playlist ผลตอบรับจากลูกค้า (Feedback) ที่เข้าสัมมนาของอ.ศศิมา สุขสว่าง 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWP5HiRDIxIB_ZuiE2V9Rani  .


ช่อง Youtube: 

https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation   

 

 

4. จุดแข็งของทาง www.sasimasuk.com 

 

- วิทยากรผู้สอนมีประสบการณ์ทั้งจากการทำงานประจำ  ที่ปรึกษา โค้ช ในด้านทักษะการคิด การพัฒนานวัตกรรม พัฒนาบุคคลากรมากว่า 24 ปี  และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมที่เข้าไปช่วยการพัฒนานวัตกรรมให้กับภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ

 - วิทยากรได้ศึกษาด้านการโค้ชจากสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และปัจจุบันเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับ Thai Coach, Talent Fit Academy และ SMEs ให้องค์กรต่างๆ  จึงสามารถเป็นโค้ช และพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าสัมมนาอบรมในการพัฒนา Mini Project ในการสัมมนาได้

 - มีเวปไซต์ซึ่งมีบทความและข้อมูลด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กรให้ศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง 

 - มีคู่มือการอบรม, Mini E-book, Resource, Worksheet, Canvas, Tools, Techniques, กรณีศึกษาและกิจกรรม Workshop ต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับองค์กรที่เข้าไปสัมมนา

  

 .......................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนการสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา)  ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 24  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,741