ประวัติวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋)


วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม

อ.ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน การพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี รวมระยะเวลาในการทำงานด้านนักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 15 ปี

 

อ.ศศิมา ได้เรียนด้านการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวในองค์กรหลายแห่ง รวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับ Thai Coach และ Talent Fit Academy และได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นหลักสูตร Innovation Coach for leader

 

ปัจจุบันอ.ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนาทักษะการคิด การพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ,SMEs และภาคเอกชน ดูรายละเอียดและบทความแบ่งปันความรู้เพิ่มของอ.ศศิมา เพิ่มเติมที่ www.sasimasuk.com

 

ข้อมูลการติดต่อ :
อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.com
Tel. : 081-5609994

 


การศึกษา :

• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ประเทศเยอรมนี Master of Science (Engineering), Dresden University of Technology:  (www.tu-dresden.de) (Scholarship by German Academic Exchange Service:DAAD Germany) 
• ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี


ประกาศนียบัตร :
• Certified Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand
• Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand
• Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand
• Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
• Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)
• Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH.
• Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand
• Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)
• Certified of Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)
• Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA

 

ความเชี่ยวชาญ :

Training & Consulting 

• Creative thinking, Innovation Development with Creative tools
• Product Research and Development 
• Innovation Coaching for Leader 
• SPARK model® for Innovation creation by Sasima Suksawang
• Business Model Canvas and Value Proposition canvas
• Coaching and Mentoring
• Design Thinking for Business Innovation

 

Coaching 

• Innovation Coaching for Leader 
• SPARK model® for Innovation Coaching by Sasima Suksawang
• Talented Organization & Talent Coaching
• One on One Coaching
• Coaching and Mentoring

 

หลักสูตรบรรยายและให้คำปรึกษาที่ผ่านมา

• หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking
• หลักสูตร Unlock Creativity Potential and Innovation in You : ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ 
• หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation : เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม 
• หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC), Value Proposition canvas and Creative toolkits : 

   พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas (BMC) ,Value Proposition canvas and Creative toolkits 
• หลักสูตร Human Centered Innovation : กระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 
• หลักสูตร Innovative Coaching for leadership : การโค้ชสำหรับผู้นำนวัตกรรม
• หลักสูตร Creative & Innovation thinking for Business Development: ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
• หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ 
• หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม 
• หลักสูตร Project Management & Development (Basic, advance) : ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาโครงการ (ระดับ Basic, Advance) 
• หลักสูตร Innovation Project Development and management : การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม 
• Innovation Project Management in Practice 
• Talented Organization & Talent Coaching
• Coaching for Performance Working

 

ประสบการณ์ทำงาน:

 ปัจจุบัน :

  • ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ชหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมม, Talent & Innovation Coach และ Project Managment
  • Executive Trainer & Consultant at Sasimasuk.com
  • วิทยากรและที่ปรึกษาของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • ที่ปรึกษาสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรม
  • ที่ปรึกษาโครงการคูปองนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  CodeISP: ISP11957

 

ที่ผ่านมา :

  • ผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี, Thailand Textile Institute
  • R&D Engineer  บริษัทฟรีเทกซ์อิลาสติก จำกัด
  • R&D Engineer Trainee at  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG. ,Germany
  • R&D Engineer  บริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัด ระยอง
  • เทคนิคอล 2 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

 

หนังสือเล่ม :


• เป็นวิศวะไม่ยาก

 

 

ภาษา :
 
- ไทย (Thai) 
- เยอรมัน (German) (ภาษาที่ใช้ขณะศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท ประเทศเยอรมนี)
- อังกฤษ (English)  (ภาษาที่ใช้ในการทำงานและสื่อสารในระดับสากล)
 
 
 

ประสบการณ์บรรยาย ให้คำปรึกษาแนะนำ และโค้ชด้านนวัตกรรม 
(Training, Consulting and Coaching Experience) :

• บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

• บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

• กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 

• สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

• บริษัท วรรณภพ จำกัด

• โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) 

• บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด 

• สมาคมการโค้ชวิถีไทย

• Talent Fit Academy เป็นต้น

• บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• Thai Summit Auto Part

• บริษัทแสนสิริ จำกัด

• บริษัทแม่รวย จำกัด 

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

• สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

• ที่ปรึกษาโครงการคูปองนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) Code ISP: ISP11957

• ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

• วิทยากร ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, การพัฒนาบุคลากร, และการบริหารโครงการ ประจำ sasimasuk.com

• สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม: สวน. (IRDI)

• บริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด

• บริษัท คัพเวอร์แนนท์ จำกัด

• บริษัท เบสท์ แฟคทอรี่ จำกัด

• บริษัท ไทยเนเชอร์รอล เอสเซ้นส์ จำกัด

• บริษัท แอล.เจ.อาร์.อินดัสตรี จำกัด 

• บริษัทพาซาย่า จำกัด

• บริษัท เอ็มซีซี รวมอุปกรณ์การ์เมนต์ จำกัด

• บริษัท บีซีซี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

• บริษัทพิ้งค์ เฟลาเออร์ จำกัด

• บริษัท ชนาวา จำกัด

• บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด

• บริษัท เทรดดิ้ง เอพลัส จำกัด

• บริษัท แอล เอชไรซ์ จำกัด

• บริษัท ปราณเชิญ จำกัด

• บริษัท เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จำกัด

• สถาบันอาหารแห่งชาติ

•  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

• กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดและคลัสเตอร์ในจังหวัดต่างๆ (เช่น กาฬสินธุ์, สุรินทร์, ชัยภูมิ,นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ตรัง,สตูล, เชียงใหม่, ลำพูน,อุดรธานี,เลย,ชัยนาท,ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,ลพบุรี,สิงห์บุรี) 
ฯลฯ

 

ลูกค้าบางส่วน :

 

 

 

 

ศศิมา สุขสว่าง  

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 

E-mail :     sasimasuk.com@gmail.com

Website :   www.sasimasuk.com

Line ID :   sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. :        081-5609994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 40,717