ประวัติวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม

อ.ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ทำงานด้าน การพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ THTI ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์กว่า 8 ปี รวมระยะเวลาในการทำงานด้านนักวิจัย ที่ปรึกษา วิทยากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและบริหารโครงการกว่า 19 ปี

 

อ.ศศิมา ได้เรียนด้านการโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากหลายสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัวในองค์กรหลายแห่ง รวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับ Thai Coach และ Talent Fit Academy และได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นหลักสูตร Innovation Coach for leader

 

ปัจจุบันอ.ศศิมา สุขสว่างเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช ด้านการพัฒนาทักษะการคิด การพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ,SMEs และภาคเอกชน ดูรายละเอียดและบทความแบ่งปันความรู้เพิ่มของอ.ศศิมา 

และได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท HCD Innovation CO.,Ltd.  เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์มาแบ่งปันเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร โดยบริษัทนี้มีอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง เป็นวิทยากรหลักค่ะ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sasimasuk.com, www.HCDcoaching.com,www.HCDdesignthinking.com 

ข้อมูลการติดต่อ :
อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Line ID : sasimasuk.com
Website : www.sasimasuk.comwww.HCDcoaching.comwww.HCDdesignthinking.com 
Tel. : 081-5609994

 


การศึกษา :


• ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดรสเด็น ประเทศเยอรมนี (Master of Science (Engineering), Dresden University of Technology: Germany  (www.tu-dresden.de) 

(ได้รับทุนการศึกษาเรียนปริญญาโท Scholarship by  German Academic Exchange Service: DAAD Germany www.daad.de ผ่านรัฐบาลเยอรมัน หากสนใจศึกษาต่อสามารถอ่านรายละเอียดการขอทุนได้ที่ https://www.succeed-germany.com/ ที่อ.เก๋แบ่งปันเรื่องราวการขอทุนเรียนฟรีที่เยอรมนีไว้ค่ะ)

• ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

 


ประกาศนียบัตรด้านการโค้ช (Coaching Certification) :


• Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

• Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

• Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH

• Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand

• Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)

• Certified of Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)

• Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA

 • Certified Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand

• Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand

• Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand


ความเชี่ยวชาญ :

Training & Consulting 

• Creative thinking, Innovation Development with Creative tools

• Growth Mindset for Performance working, Growth Mindset for Innovation Development

• Innovation Coaching for Leader 
• SPARK model® for Innovation creation by Sasima Suksawang
• Business Model Canvas and Value Proposition canvas
• Coaching and Mentoring
• Design Thinking for Business Innovation

• Analytical Thinking & Systems Thinking for Performance working
• Creative Problem Solving and Decision making for Innovation Development
• Effective Meeting for Brainstorming and Idea generation 

 

Coaching 

• Innovation Coaching for Leader 

• Leader as Coach (Basic, Advance)

• Coaching Skill and Feedback giving for Team Development 

• SPARK model® for Innovation Coaching by Sasima Suksawang
• Talented Organization & Talent Coaching
• One on One Coaching 
• Coaching and Mentoring

 

หลักสูตรที่เป็นวิทยากร ที่ผ่านมา

• หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation : การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking

• หลักสูตร Creative Problem Solving and Decision making for Innovation Development
• หลักสูตร Coaching Skill and Feedback giving for Team Development 

• หลักสูตร Analytical Thinking & Systems Thinking for Performance working

• หลักสูตร Unlock Creativity Potential and Innovation in You : ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ 

• หลักสูตร 9 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation : เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม 

• หลักสูตร Growth Mindset for Performance working  : การพัฒนาแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

• หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC), Value Proposition canvas and Creative toolkits : 

• หลักสูตร Human Centered Innovation : กระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 
• หลักสูตร Innovative Coaching for leadership : การโค้ชสำหรับผู้นำนวัตกรรม
• หลักสูตร Creative & Innovation thinking for Business Development: ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
• หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ 
• หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม 
• หลักสูตร Project Management & Development (Basic, advance) : ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาโครงการ (ระดับ Basic, Advance) 
• หลักสูตร Innovation Project Development and management : การพัฒนาและบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม 

• Innovation Project Management in Practice 
• Talented Organization & Talent Coaching
• Coaching for Performance Working

เป็นต้น

 

ประสบการณ์ทำงาน:
 

ปัจจุบัน :

 

• ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ชหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมม (Creative to Innovation) , Design Thinking, Thinking Skills,  Performance & Innovation Coach และ Project Management

• กรรมการผู้จัดการบริษัท HCD Innovation CO.,Ltd.

• เจ้าของและผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการโค้ช www.sasimasuk.comwww.HCDcoaching.comwww.HCDdesignthinking.com 

• โค้ชพี่เลี้ยงด้านการพัฒนานวัตกรรม (Mentor Coach)ให้กับ บริษัทในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษาโครงการคูปองนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  CodeISP: ISP11957

 

ที่ผ่านมา :

• ผู้จัดการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี, Thailand Textile Institute (2008-2015)

• R&D Engineer  บริษัทฟรีเทกซ์อิลาสติก จำกัด (2005-2008)

• R&D Engineer Trainee at  M. & S. Schroeder GmbH & Co.KG. ,Germany(2005)

• R&D Engineer  บริษัทไทยแทฟฟิต้าจำกัด  (2001-2003)

• Technical II, Intertek Group PLC (Thailand) (2001)

• Guest Lecturer at Thammasart University, Thailand (2005-2010)

 

หนังสือเล่ม (ตีพิมพ์ในชื่อ ศศิมา สุขสว่าง - พี่เก๋):


• เป็นวิศวะไม่ยาก

 

 

 

 

ภาษา :
 
- ไทย (Thai) 
- เยอรมัน (German) (ภาษาที่ใช้ขณะศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท ประเทศเยอรมนี)
- อังกฤษ (English)  (ภาษาที่ใช้ในการทำงานและสื่อสารในระดับสากล)
 
 
 

ประสบการณ์บรรยาย ให้คำปรึกษาแนะนำ และโค้ชด้านนวัตกรรม 
(Training, Consulting and Coaching Experience) :

 (บางส่วนที่ได้รับอนุญาต)

 

 

ประสบการณ์วิทยากร ที่ปรึกษาและโค้ช (บางส่วนที่ได้รับอนุญาต)

• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (CPall 7-11) 1 รุ่น 2 วันและ Online Coaching & Mentoring 1 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท C&G Group 5 รุ่นๆละ 2 วันและ Online Coaching & Mentoring 1 Project
• วิทยากร และโค้ช ในโครงการ "Thai PBS’s Innovation : Routinovation “เปลี่ยนงานประจำง่ายๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรม” สถานีโทรทัศน์ Thai PBS อบรมหลักสูตร Design Thinking for Innovation 2 รุ่นๆละ 2 วัน, Mentor 1 วัน, Team Building and Event show case 2 วันจนออกมาเป็นโครงการนวัตกรรมที่พร้อมดำเนินการในองค์กร
• วิทยากรหลักสูตร หลักสูตร “Design Thinking for Business Innovation” บริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(CPF)1 รุ่น 2 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation กลุ่ม บริษัท Real Asset Development 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท ล๊อกซ์เลย์ Loxley ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) (ฝ่ายขายและการตลาด)
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำกัด 2 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้นำองค์กร " บริษัทเหรียญไทยบุญกิจ กรุ๊ป จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Creative to Innovation" กลุ่มบริษัท เหรียญไทยเยื่อและกระดาษ จำกัด 1 รุ่น
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร และโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับผู้บริหารนวัตกรรม การไฟฟ้าภูมิภาค 1 รุ่น 2 วัน
• วิทยากรและโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation for Talent Leader การไฟฟ้าภูมิภาค 3 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรและโค้ชหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร ผู้นำในศตวรรษที่ 21 คิดรอบด้านและสร้างสรรค์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation สำหรับนักศึกษา จัดโดยสถาบันวิชาการทีโอที (TOT academy) ½ วัน
• วิทยากรหลักสูตร Creative to innovation ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหารจัดโดยสถาบันอาหาร 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Analytical Thinking for Creative Problem Solving บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร " สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ " บริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำกัด(สำนักงานใหญ่) (บริษัทเจ้าของ Terminal 21 , The Promenade และ Fashion Island) 5 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร " ผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Innovation Coaching for Leader)" สำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการและผู้จัดการบริษัทสยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) (บริษัทเจ้าของ Terminal 21 , The Promenade และ Fashion Island) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท Katoen Natie Servisses (Thailand) Co.,Ltd จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• วิทยากรหลักสูตร Creative to Innovation for Innovation Development กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• วิทยากรหลักสูตร "Unlock Creativity Potential and Innovation &.Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จังหวัดลำปาง) สำหรับผู้บริหารและ Talent
• วิทยากรหลักสูตร " Building Service Innovation" กลุ่มอุตสาหกรรม "Building Better Service Innovation" โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง จัดโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยากรหลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน" หัวหน้างาน ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
• วิทยากรและโค้ช "“Synergistic Teamwork For Commercial ExcellenceProject” กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (Coaching Training and One on One Coaching: 10 Months Project 2017-2018)
• วิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2018 จำนวน 7 รุ่นๆละ 2 วัน ( ปี 2019 อีก 8 รุ่นๆ 2 วัน )
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาครัฐสู่ความยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0" สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (ใช้ Creative Tools & Design Thinking Model กว่า 20tools ) 2 รุ่นๆละ 3 วัน
• วิทยากรหลักสูตร“การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0”ศาลอุทธรณ์ภาค 7
• วิทยากรหลักสูตร WU Boot Camp (Design Thinking Bootcamp) 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร หลักสูตร " การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร" บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด ( มหาชน )
 วิทยากรหลักสูตร Design Thinking for business Innovation  2 วัน  ผู้บริหาร นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

• วิทยากรหลักสูตร " Growth Mindset for Performance Working การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) 7 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for Performance working บริษัทเออร์เนท จำกัด สำหรับ เจ้าของ ผู้บริหาร 1 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for Performance working บริษัทเออร์เนท จำกัด สำหรับ พนักงาน 2 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for Performance working บริษัท Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd.
• วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for Performance working บริษัท Sensient Technologies (Thailand) Ltd.
• วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for Performance working บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรหลักสูตร " Growth Mindset for Team Development การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อพัฒนาทีมงาน สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ"บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) 3 รุ่นๆละ 1 วัน
• วิทยากรหลักสูตร "Fixed Mindset & Growth Mindset in Workplace "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ จังหวัดลำปาง) 3 รุ่น
 
• วิทยากรและโค้ช " Mindfulness Coaching for Growth Mindset" นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยากรหลักสูตร Growth Mindset for High performance working บริษัทขนส่งจำกัด
• วิทยากรหลักสูตร " Growth Mindset for Performance working" บริษัทนูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่
• วิทยากรหลักสูตร " Growth Mindset for Innovation Development" ธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ 2 รุ่นๆละ 1 วัน


• วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ"สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
• วิทยากรหลักสูตร ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม "Creative thinking for New Product development and Innovation"สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สวน. (IRDI) 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร"ความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม"บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพิ่มพลังความคิดด้วย Mind map" บริษัทสยามเจมส์ จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร " การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์กรนวัตกรรม" ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
• วิทยากรหลักสูตร “IDEA Generation & Creation Program : เสกสรร ปั้น แต่ง ไอเดียอย่างมีคุณค่า”บริษัทขนส่ง จำกัด
 

• วิทยากรและโค้ช Talent Coach (Training and one on one coaching) บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด(8 Months Project : 2017)
• วิทยากรและโค้ช Performance Coach (Training and one on one coaching) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) (4 Months Project : 2016)
• วิทยากรและโค้ช Performance Coach (Training and one on one coaching) บริษัทวรรณภพ จำกัด(4 Months Project)
• วิทยากรหลักสูตร " Innovation Coaching for leader"บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching skills and Negotiation for manager" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Empowering Coaching for Leader กลุ่มผู้อำนวยการและผู้บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Mindfulness Coaching for leader ผู้บริหารบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Coaching and Mentoring for leader บริษัท เวนซ์ อินโฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Coaching and Mentoring for leader บริษัทไทยชูรส จำกัด 1รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากรหลักสูตร " Innovation Service Excellence " ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 รุ่น
• วิทยากร " ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Leader as Coach & Mentor for high performance working)" บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด(The Engineering and Construction) จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Leader as Coach" บริษัท บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด Eastern Seaboard Industrail Estate
 

• วิทยากรหลักสูตร "Analytical Thinking for Performance Working" บริษัท MHE-Demag (T) Ltd.
• วิทยากรหลักสูตร "Systems thinking for Creative Problem solving" บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Analytical and Problem Solving for Young leader บริษัทเจียไต๋ จำกัด 
• วิทยากรหลักสูตร Creative Problem solving and Decision making บริษัทนารายณ์พร็อพเพอตี้จำกัด(สำนักงานใหญ่)
• วิทยากร หลักสูตร "New Product and Innovation Development " มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
• วิทยากรหลักสูตร Creative and Innovation for Business Design เจ้าของและผู้บริหารบริษัทในโครงการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ &สํานักงานศูนย์วิจัยและให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• วิทยากรหลักสูตร Effective Project Management บริษัท InterfaceFLOR (Thailand) Co., Ltd. จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน)
• วิทยากรหลักสูตร Effective Project Management
บริษัทเบอนิน่าไทยแลนด์ จำกัด จำนวน 1 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน)
• วิทยากรหลักสูตร Effective Project Management สมาคมสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) จำนวน 1 รุ่น 3 วัน
• วิทยากรหลักสูตร Effective Project Management  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 รุ่นๆละ 2 วัน

• Speaker :Dinner Talk " Creative to Innovation" คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนา Business Model ด้วย BMC,VPC and creative tools" บริษัทพาซาย่า จำกัด& บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด
• ที่ปรึกษา "Innovation Development with Design Thinking and Creative tools"บริษัท บริษัท เบสท์ แฟคทอรี่ จำกัด, บริษัท บีซีซี คอร์เปอเรชั่น จำกัด,บริษัทพิ้งค์ เฟลาเออร์ จำกัด,บริษัท ชนาวา จำกัด, บริษัท ปราณเชิญ จำกัด, บริษัท เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จำกัด ฯลฯ
• ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong / Regular Level) 2 ปี (2560 และ 2561) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)ให้คำปรึกษาบริษัท SMEs ในโครงการ บริษัทๆละ 3 วัน จนออกมาเป็น New Product Development บริษัทละ 1-3 ผลิตภัณฑ์ (บริษัท ชนาวา จำกัด,บริษัท เบสท์ แฟคทอรี่ จำกัด,บริษัท ปราณเชิญ จำกัด,บริษัท พิ้งค์ เฟลาเออร์ จำกัด,บริษัท มายดรีมเบดดิ้ง จำกัด,บริษัท เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จำกัด,บริษัท บีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด,บริษัท เทรดดิ้ง เอพลัส จำกัด,บริษัท แอล เอชโรซ์ จำกัด,บริษัท ปัจจุบันโอสถ จำกัด,บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด,บริษัท อินกรีเดียนท์ส จำกัด,บริษัท แอดวานซ์ อีเลคทริค แอนด์ อีเลคทรอนิค จำกัดเป็นต้น)
• วิทยากรหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program)ผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (Smart SME Program) คพอ. รุ่นที่ 333 จังหวัดอุดรธานี
• วิทยากรหลักสูตร "Fashion Product Development " กลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจ SMEs สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี ของที่ระลึก สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โครงการ Innoneeringของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้คำปรึกษาบริษัท ในโครงการบริษัทๆละ 3 วัน จนออกมาเป็น New Product Development บริษัทละ 1-3 ผลิตภัณฑ์ (บริษัท คัพเวอร์แนนท์ จำกัด,บริษัท ไทยเนเชอร์รอล เอสเซ้นส์ จำกัด,บริษัท แอล.เจ.อาร์.อินดัสตรี จำกัด ,บริษัท เอ็มซีซี รวมอุปกรณ์การ์เมนต์ จำกัด,บริษัทไทยนำโชค เทกซ์ไทล์จำกัด เป็นต้น)
• ที่ปรึกษา"โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนางานทรัพยากรบุคคล" สถาบันอาหารแห่งชาติ (ส่วนระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล( HRM) และส่วนระบบงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD) "สถาบันอาหารแห่งชาติ(NFI)( 6 Months Project)
• ที่ปรึกษา"ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (8 Months Project)
• วิทยากร "หลักสูตรSMART SMEsสู่Thailand4.0" ผู้ประกอบการ "คพอ. รุ่นที่ 333 จังหวัดอุดรธานี"
• วิทยากรและที่ปรึกษา"การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม"กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดและคลัสเตอร์ในจังหวัดต่างๆ (เช่น กาฬสินธุ์, สุรินทร์, ชัยภูมิ,นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ตรัง,สตูล, เชียงใหม่,ลำพูน,อุดรธานี,เลย,ชัยนาท,ลพบุรี,สิงห์บุรี เป็นต้น) ฯลฯ


 
 
 
หากต้องการรายละเอียดหลักสูตรสัมมนา  การโค้ช  กรุณาติดต่อ 
 

อ.ศศิมา สุขสว่าง - เก๋

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช 

E-mail :     sasimasuk.com@gmail.com

Website :   www.sasimasuk.comwww.HCDcoaching.comwww.HCDdesignthinking.com 

Line ID :   sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

Tel. :        081-5609994 

 (อ.ศศิมาเก๋เช็คเมล์, line, ข้อความติดต่อกลับและเบอร์โทร. ด้วยตัวเองทุกวันค่ะ )

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 142,523