หลักสูตร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร โดยศศิมา สุขสว่าง

การโค้ช (Coaching) และพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นหน้าที่ที่จำเป็นและสำคัญอีกประการหนึ่งของผู้จัดการและผู้นำทีม  ผู้นำที่เก่งจะสามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำทีมและหัวหน้างานในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

 

ผู้เขียนได้ใช้ทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารงาน และได้รับการศึกษาด้านการโค้ชจากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และมีประสบการณ์ด้านการโค้ชทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัว รวมทั้งเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและ Talent Fit Academy จนถึงปัจจุบัน

 

ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคคลให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งองค์กรและบุคคลที่พัฒนาทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัวด้วยค่ะ

 

หลักสูตรการโค้ช (Coaching) ของ Sasimasuk.com

1.หลักสูตร Innovative Coaching for Manager (Leader) 2 Days : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

2.หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทโค้ชของทีม (ติดต่อ)

3.หลักสูตร Self development and self Coaching for Performance Working : การพัฒนาตัวเองและการโค้ชตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน (ติดต่อ)

4.หลักสูตร Mentoring and Coaching Skill for Leader (Manager) : ทักษะการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำ (หรือผู้จัดการหรือหัวหน้างาน) (ติดต่อ)

 .........................................

ติดตามข่าว เรื่องความเทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

วิทยากร  ที่ปรึกษา  โค้ช  พัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

sasimasuk.com@gmail.com  

Line ID : sasimasuk.com

http://www.sasimasuk.com/

FB: https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/

โทร .081-5609994

Visitors: 21,291