การโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) - Thai Coach

Coaching and Mentoring

สมาคมการโค้ชวิถีไทย หรือ Thai Coach

เก๋มาเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ให้กับไทยโค้ชรุ่น 5-10 ของสมาคมการโค้ชวิถีไทย ได้ใช้ทักษะการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และทักษะการโค้ช (Coaching) ส่วนทักษะการโค้ชและการพี่เลี้ยงมีอะไรบ้าง กดอ่าน ที่นี่ค่ะ
.
ไทยโค้ชสอนอะไรในชีวิตมากมาย ด้วยแก่นของสติ กัลยาณมิตร และดุลยภาพ. ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน พี่ๆเพื่อนๆและน้องๆทุกคนค่ะ

ศศิมา สุขสว่าง - เก๋
www.sasimasuk.com
Visitors: 335,733