หลักสูตร Growth Mindset for Performance Working - Thai Oil Public Company Limited

หลักสูตร Growth Mindset  for Performance Working การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโตเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าสัมมนา : Thai Oil Public Company Limited เครือบริษัทไทยออยล์

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจ Fixed Mindset กับ Growth Mindset และสามารถหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรจุดประกายความคิด ให้กล้าคิด กล้าทำ ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด/วิธีการ/เทคนิคเพื่อจุดประกายในการพัฒนา Growth mindset กระบวนการต่างๆ

ตลอดจนมี workshop อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่ม "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไป ข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของตัวเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการคิด พัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรเพื่อให้ไปถึงจุดหมายเดียวกันได้อย่างเป็นทีม (Team work) และเติบโตอย่างยั่งยืน

 

รูปแบบการสัมมนา : บรรยาย 20%, Workshop for adult กิจกรรมสร้างสรรค์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 65 % , นำเสนอและแลกเปลี่ยน 10%, กรณีศึกษาและตัวอย่างจากวิทยากร 5 %สนใจหลักสูตร Growth Mindset ดูรายละเอียดที่


https://www.sasimasuk.com/16989316/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-growth-mindset-for-performance-working
.

ติดตามและชมผลงานการสอน
https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 

 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร การสร้าง Growth Mindset เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 340,806