หลักสูตร Analytical Thinking & Problem Solving -บริษัท เจียไต๋ จำกัด

หลักสูตร Analytical Thinking and Problem Solving การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา

ผู้เข้าสัมมนา : บริษัทเจียไต๋ จำกัด จัดโดยสถาบันฝึกอบรม HAS

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation

 

 เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหานี้เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้นำ หัวหน้า รวมทั้งคนทำงานในองค์กรในปัจจุบันนี้ และสำหรับในโลกที่มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีพลิกผัน

 

เพราะปัจจุบัน การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  เป็นทักษะที่ต้องคิดเชิง Divergent and Convergent Thinking ในการคิดจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลหรือปัญหาต่างๆออกเป็นประเด็นย่อยๆ ในหลายๆแง่มุม  รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น  แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 

#Special Thank : สถาบันฝึกอบรม HAS คุณเอก คุณลูกตาลที่ให้โอกาสไปแบ่งปันที่บริษัทเจียไต๋จำกัด ค่ะ

 

รูปแบบการสัมมนา : บรรยาย 20%, Workshop for adult กิจกรรมสร้างสรรค์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 65 % , นำเสนอและแลกเปลี่ยน 10%, กรณีศึกษาและตัวอย่างจากวิทยากร 5 %สนใจหลักสูตร Analytical Thinking and Problem Solving การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา กดดูรายละเอียด ที่นี่

 

ติดตามและชมผลงานการสอน

https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 

 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร การสร้าง Growth Mindset เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 335,740