(รีวิว) หนังสือสิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม (Ten Type of Innovation Framework) โดยศศิมา สุขสว่าง

วันนี้อาจารย์ศศิมา เก๋ มาแบ่งปันเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะคะ  ส่วนใหญ่เวลาที่ไปแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เป็นวิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม จะพบว่า หลายคนติดกรอบว่า นวัตกรรมจะเป็นการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (Product Innovation) กระบวนการใหม่ๆ (Process Innovation) หรือ บริการใหม่ๆ (Service Innovaton) ซึ่ง จริงๆแล้ว นวัตกรรมนั้น ไม่ได้จำกัด กรอบไว้เพียงเท่านี้  นวัตกรรมมีหลายรูปแบบมาก

 

อ.เก๋ ขออ้างอิง รูปแบบต่างๆของนวัตกรรม     ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกรอบแนวคิด 10 แบบ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม  โดยอ้างอิงจากหนังสือ  Ten type of Innovation by Larry Keeley  ได้ดังนี้

 

บทความนี้เขียนโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง หากนำไปใช้ประโยชน์ กรุณาอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ

 

1. นวัตกรรมในด้านการจัดวางโครงสร้างรูปแบบต่างๆ

1)  Profit Modelนวัตกรรมโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ การสร้างรูปแบบการทำรูปแบบโมเดลธุรกิจเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือขายสินค้าได้แพงขึ้น เพื่อสร้างกำไรมากขึ้น หรือเป็นวิธีการที่องค์กรจะเปลี่ยน Values มูลค่าของบริการให้เป็นกำไร

2)  Network – Values นวัตกรรมจากการสร้างเครือข่าย หรือความร่วมมือเพื่อให้เกิดมูลค่า หรือสร้างคุณค่าใหม่ๆ โดยการทำงานร่วม หรือสร้างเครือข่ายกับคนอื่น ๆ เช่น Third Party, Vender, Cluster เป็นต้น

3)  Structure – นวัตกรรมจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กร การบริหารบุคคลากรใหม่ๆและกระบวนตัดสินใจ ในโครงสร้างองค์กร

4)  Process – นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการ การผลิต บริการ แบบใหม่ๆ

 

2. นวัตกรรมด้านข้อเสนอที่ส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า

5) Product Performanceนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติ ความสามารถของ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม บทความนี้เขียนโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง หากนำไปใช้ประโยชน์ กรุณาอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ

6)  Product Systemนวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการพัฒนาระบบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และวิธีที่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการเพิ่ม ส่วนเสริม บริการเสริม ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

 

 

3.นวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า

 7)  Service – นวัตกรรมการบริการแบบใหม่ๆให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

8) Channel – นวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างช่องทางใหม่ๆในการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ถึงมือผู้บริโภคหรือติดต่อกับลูกค้า บทความนี้เขียนโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง หากนำไปใช้ประโยชน์ กรุณาอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ

9) Brand – นวัตกรรมในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความน่าจดจำ ในแง่ไหนดี/ไม่ดี ให้มีคุณค่า

10)  Customer Experience – นวัตกรรมในการสร้างรูปแบบการติดต่อลูกค้า ให้มีประสบการณ์ที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำบริการหรือผลิตภัณฑ์ได้

 

 

ข้อดีหลักๆ ของ Ten Type of Innovation Framework จะประกอบไปด้วย

 

·  ช่วยขยายกรอบวิธีคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม มีแนวทางในการพัฒนามากขึ้น นอกเหนือจากที่รู้จักกันเพียง นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation)  ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  และบริการ (Service Innovation)  ทำให้เราสามารถขยายกรอบวิธีคิดของเราให้กว้างขึ้น

 

·  สามารถเห็นแนวทางปัญหา และสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้น และคลอบคลุมตรงประเด็นยิ่งขึ้น ชัดขึ้น บทความนี้เขียนโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง หากนำไปใช้ประโยชน์ กรุณาอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ

 

· จะเห็นว่านวัตกรรมทั้ง 10 รูปแบบครอบคลุม ทุกส่วนงานในองค์กร ดังนั้น นวัตกรรมสามารถสร้างและพัฒนาได้โดยพนักงานทั้งองค์กร ไม่ว่าจะอยู่แผนกไหน ส่วนงานไหนก็มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรได้  ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเพียงผู้บริหาร วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ หรือ Talent เท่านั้น  

 

 

อ.ศศิมา- เก๋ได้นำหลักการในหนังสือเหล่านี้มาใช้และแบ่งปันในหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมด้วย โดยเฉพาะหลักสูตร Creative to Innovation และหลักสูตร Design Thinking  เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร (Innovation in Organization) ค่ะ ลองหามาอ่านดูนะคะ

 

...................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 18 ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 340,806