Mindset ของผู้นำในบทบาทของโค้ช ( Mindset for Leader as Coach) โดยศศิมา สุขสว่าง

อาจารย์ศศิมา – เก๋ได้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Leader as Coach and Mentor หลายแห่ง ทั้งแบบ การโค้ชตัวต่อตัว (one on one coaching ) การโค้ชแบบกลุ่ม (Group coaching) และการสัมมนาในรูปแบบของบรรยายและ workshop เรื่องหนึ่งที่มักจะได้รับคำถามคือ จะเป็นโค้ชที่ดีได้ ต้องเป็นอย่างไรบ้าง   วันนี้อ.เก๋มาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันค่ะ

 

 

คำว่า Mindset คือ กรอบแนวคิด ทัศนคติ หรือ ชุดของความเชื่อ หรือวิธีคิดที่ความฝังลึกจนเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม มุมมอง และทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ

 

อ.เก๋ มักจะเรียก Mindset เป็นภาษาไทยสั้นๆว่า กรอบแนวคิด หรือไม่ก็ทับศัพท์พูดภาษาอังกฤษว่า Mindset ไปเลยค่ะ

 

กรอบแนวคิดที่สำคัญของโค้ช (Coaching Mindset)

1.โค้ชเป็นกระจกสะท้อนที่เที่ยงตรง  

2.ทุกคนทำดีที่สุดแล้วด้วยทรัพยากร ความสามารถและข้อมูลที่มี ณ ขณะนั้น

3.ไม่มีความล้มเหลว มีแต่การเรียนรู้ (Growth Mindset)

4.จุดประกายและสนับสนุนให้กล้าเรียนรู้ และพัฒนา

 

สิ่งสำคัญสำหรับโค้ชเลยคือ เรื่องของ Mindset อ.เก๋เชื่อว่า ทุกท่านที่มาเป็นโค้ช ส่วนใหญ่จะมี Mindset ที่ต้องการแบ่งปันคุณค่า และพัฒนาคนให้ดีขึ้นด้วย วิธีการต่างๆในการบวนการโค้ช   โค้ชจะเชื่อมั่นในคนทุกคนว่า เขามีความสามารถ มีคุณค่าในตัวเอง มีศักยภาพในการทำงาน หรือใช้ชีวิต 

 

หากท่านใดยังไม่สามารถแสดงศักยภาพหรือความสามารถ อาจจะติดกับอุปสรรคหรือปัญหาบางอย่าง ซึ่งโค้ชจะสามารถ เข้าไปช่วยเป็น เพื่อนชวนคิดชวนคุณค้นหาหนทางที่มีประสิทธิภาพนำคุณไปสู่เป้าหมายได้เร็วกว่า

 

 

ดังนั้น หัวหน้าในบทบาทของโค้ช (Leader as Coach) จะต้องมี mindset ที่สำคัญด้านบน เพื่อสื่อสาร กระตุ้นให้ทีมงานสามารถพัฒนาแนวคิด จนก้าวไปข้างหน้าสามารถพัฒนาศัพยภาพของตัวเองได้ รวมทั้งสามารถปลดล๊อคตัวเองในประเด็นต่างๆที่ฉุดรั้งไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า   จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ค่ะ

 

อ.เก๋หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจด้านการโค้ชนะคะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องการโค้ชตัวเอง (Self coaching)  และไปโค้ชคนอื่นๆนะคะ

...................................................
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 300,167