การให้ Feedback ที่มีคุณภาพ โดยศศิมา สุขสว่าง

ทักษะการสะท้อนกลับที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาทีมงาน (Effective Feedback)  เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และการพัฒนานวัตกรรมได้  ซึ่งเป็นอีกทักษะหนึ่งที่หัวหน้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากใจที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือ feedback  กับลูกน้อง เวลามีงานที่ผิดพลาด หรือ ต้องการให้งานที่ทำอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

อ.เก๋มักจะได้ยินหัวหน้าหลายๆท่านบอกว่า ไม่ค่อยอยากให้ feedback ลูกน้อง พอมีงานยากๆหัวหน้าก็มักจะเก็บไว้ทำเอง เพราะกลัวน้องๆทำพลาด เพราะเวลาให้ feedback ไป สิ่งที่เกิดขึ้น เช่น ประสิทธิภาพการทำงานต่ำลง ลูกน้องเสียกำลังใจ  เสียใจ  หรือประชดประชน  บางก็ว่า เพราะตัวเองไม่ใช่ลูกน้องที่รักของหัวหน้า  ลาหยุดหลังได้รับ feedback เพื่อรักษาใจ  หรือ หนักๆก็คือ หลีกเลี่ยงที่จะรับ feedback ไปเลย  

 

วันนี้อ.เก๋มาแบ่งปันวิธีการให้ feedback ที่ดี มีคุณภาพดังนี้ค่ะ

 

วิธีการให้ feedback ที่ดี มีคุณภาพ

- ก่อนให้ Feedback ต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นมิตร เกิดความไว้วางใจต่อกันก่อน

- หากต้องการให้ feedback ต้องคิดก่อนว่า เมื่อผู้รับ feedback รับไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไร

-  มีเป้าหมาย และประเด็นที่ชัดเจนว่าจะ Feedback เรื่องอะไร 

- การให้ Feedback ที่ดี ให้ feedback ทักษะ กระบวนการ และความพยายามที่เป็นรูปธรรมและเฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม บอกสิ่งที่ทำ ได้ดีกับสิ่งที่ควรปรับปรุง ให้ข้อมูลลงลึกกับพฤติกรรมนั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

- หลังจาก Feedback สรุปประเด็นถึงสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง 

- หัวหน้าหรือผู้ให้ feedback ไม่ให้ขณะที่ยังมีอารมณ์เสีย โกรธ โมโห เพราะผู้รับ feedback จะโฟกัสที่อารมณ์ของหัวหน้าหรือผู้ให้ มากกว่า เนื้อหาที่ได้รับ

 

วันนี้อ.เก๋มี โมเดลการให้ feedback ที่มีคุณภาพ มาแลกเปลี่ยนกัน ชื่อว่า  SIBA model (ซีบ้าโมเดล)  โดยมีรายละเอียดในการให้ Feedback ดังนี้

 

SIBA Model  สำหรับการให้ Feedback

 

S= Situation :  อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เช่น เหตุการณ์,พฤติกรรม, ระบบ

I= Impact : บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอะไรบ้าง เช่น ทีมไม่สามารถตัดสินใจได้, ลูกค้าส่ง Complain เป็นต้น  

B= Behavior : แบ่งปันพฤติกรรม/ วิธีการที่อยากให้เปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือบอกทิศทางหรือการพัฒนาร่วมกันได้

A= Action: การกระทำ/ข้อตกลง/สิ่งที่คุณต้องการเห็นหรือเป็นผลมาจากวิธีการใหม่นี้

 

 การให้ feedback เป็นศาสตร์และศิลปะในการพัฒนาลูกน้องอย่างหนึ่งค่ะ  หากให้ feedback แล้วคนรับรู้สึกได้ถึงประโยชน์ และนำไปปรับเปลี่ยนแปลงตัวเอง การทำงาน จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ  สิ่งที่สำคัญมากๆคือ หัวหน้าหรือผู้ให้ feedback ต้องให้ด้วยใจด้วย ไม่จำเป็นต้องต้องดุ ด่า ว่ากล่าว ด้วยถ้อยคำแรงๆ แล้วบอกว่า สมัยพี่ก็โดนว่าแรงๆอย่างนี้แหละ แล้วพี่ก็พัฒนาจนมาเป็นหัวหน้า   ในปัจจุบัน เรามีการพัฒนาคนให้เติบโตและดีขึ้น ได้ด้วยวิธีเชิงบวกมากมายนะคะ  ทำให้คนเติบโตด้วย และรู้สึกดี ผูกพันกับองค์กรด้วย ทำได้ด้วยการให้ feedback ที่ดีนะคะ ลองนำ SIBA model ไปใช้ประโยชน์นะคะ 

 

 อ.เก๋หวังว่า บทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากนำทักษะการให้ feedback ไปพัฒนาลูกน้อง เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกน้องนะคะ 

 

 .............................

สนใจหลักสูตร "ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน" วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 


(ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม พร้อม ใบเสนอราคา ขอกรุณาอีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com อ.เก๋เช็คอีเมล์ทุกวันค่ะ)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer มาโดยตลอด และเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง  ได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน โดยยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

 

...........................................

ติดตามข่าวหรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training  ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 332,276