ความแตกต่างระหว่างโครงการกับงานประจํา โดยศศิมา สุขสว่าง

" Project"  หมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน กรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบ  งบประมาณที่ใช้ และผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้

 

ความแตกต่างของ"งานประจำ" กับ "โครงการ " 

 

งานประจำ

 • มีความต่อเนื่องในการทำงาน 
 • ลักษณะงาน มีการทำงานแบบซ้ำๆเดิมๆ หรือการเปลี่ยนแปลงไม่มาก
 • ทีมงานเป็นกลุ่มเดิมๆ และมีหน้าที่ตามงานที่ทำเป็นประจำ
 • มีความคงตัว คงที่สูง

 

โครงการจะมีลักษณะ 

 • โครงการ (Project) เป็นการดำเนินงานในชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผลลัพธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น
 • โครงการจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน
 • มีลักษณะเฉพาะตัว  เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ทีมงานมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ตามความต้องการของกิจกรรมในโครงการ
 • มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ยืดหยุ่นตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ
 • มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หลายส่วน
 • มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา, ทรัพยากร และงบประมาณ
 • มีตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน 

 


ใครๆก้ออยากทำงานประจำให้ดี และบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ========

 

ผู้เขียนแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหารงานโครงการ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจบ้างนะคะ

ติดตามข่าว  หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) และ Project Manager as Coach ได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 184,419