ความแตกต่างระหว่างโครงการกับงานประจํา โดยศศิมา สุขสว่าง

" Project"  หมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน กรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบ  งบประมาณที่ใช้ และผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้

 

ความแตกต่างของ"งานประจำ" กับ "โครงการ " 

 

งานประจำ

  • มีความต่อเนื่องในการทำงาน 
  • ลักษณะงาน มีการทำงานแบบซ้ำๆเดิมๆ หรือการเปลี่ยนแปลงไม่มาก
  • ทีมงานเป็นกลุ่มเดิมๆ และมีหน้าที่ตามงานที่ทำเป็นประจำ
  • มีความคงตัว คงที่สูง

 

โครงการจะมีลักษณะ 

  • ช่วงเวลา มีจุดเริ่มต้นและจุดจบอย่างชัดเจน
  • มีลักษณะเฉพาะตัว  เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • ทีมงานมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ตามความต้องการของกิจกรรมในโครงการ
  • มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ยืดหยุ่นตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ

 

เปรียบเทียบง่ายๆ

"งานประจำ"กับ"โครงการ" ต่างกันยังไง

.
"งานประจำ"
เหมือน "งานของแม่" มีแค่วันเริ่มต้นแต่ไม่มีวันสิ้นสุด ทำงานหน้าที่ซ้ำๆเหมือนกับทุกวัน คือ "หน้าที่รักลูก"


=====
ส่วน"โครงการ"เหมือนกับ "การจีบกันเป็นแฟน"มีลักษณะเฉพาะกิจ มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดถ้าโครงการประสบความสำเร็จ จุดจบของโครงการ ก้อเปลี่ยนสถานะเป็น " ภรรยา" และเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการใหม่ที่มีระยะยาวนาน ถ้าประสบความสำเร็จอีก
จุดจบของโครงการ คือ" คู่สร้างคู่สม ถือไม้ยอดทองกระบองยอดเพชร"
.


ใครๆก้ออยากทำงานประจำให้ดี และบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ========

 

ผู้เขียนแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหารงานโครงการ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจบ้างนะคะ

ติดตามข่าว  หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) และ Project Manager as Coach ได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 27,710