ผู้เขียน (ศศิมา สุขสว่าง) เรียนโค้ชอะไรมาบ้าง พรีวิวสถาบันสอนการโค้ชมาตรฐานสากล

มีเพื่อนๆและคนรู้จักหลายคนของเก๋ ที่ได้แลกเปลี่ยนแบ่งปัน และรับการโค้ชรวมถึงผู้รับการโค้ชในองค์กรที่เก๋ได้ไปอบรมสัมมนาที่ผ่านมา สนใจอยากเรียนรู้ด้านการโค้ชตามสถาบันการสอนโค้ชเพื่อเพิ่มเครื่องมือ และศักยภาพในการพัฒนาตัวเองและผู้อื่น ได้สอบถามว่าเก๋ได้เรียนการโค้ชที่ไหนมาบ้าง เก๋ได้นั่งทบทวนและเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อแบ่งปันกันค่ะ

 ศาสตร์การโค้ช (Coaching Skill) ที่เก๋เรียนมานั้น จะมีหลายด้านได้แก่ 

1. Mindfulness Coaching

2. Life Coaching

3. Neuro-Linguistics Programming (NLP) Coaching

4. Talent Coaching

5. Appreciative inquiry (AI) Coaching 

 เป็นต้น

ซึ่งศาสตร์การโค้ชที่เรียนมาทั้งหมดนี้ ปัจจุบันเก๋นำมาใช้ในทั้งในการทำงานด้านโค้ชโดยตรงในการรับงานโค้ชส่วนตัว และการรับเป็น Project พัฒนาบุคคลากรร่วมกับ Talent FIT Academy รวมทั้งการโค้ชตัวต่อตัว (one on one) ในองค์กรต่างๆ  และได้เป็นจิตอาสาโค้ชพี่เลี้ยง ให้กับผู้ที่มาเรียนศาสตร์การโค้ชที่สมาคมการโค้ชวิถีไทยรุ่นที่ 5-10  ค่ะ (ปัจจุบันสมาคมการโค้ชวิถีไทย เปลี่ยนชื่อเป็น Mind Coach และได้เปิดสัมมนาด้านการโค้ช เป็นรุ่นที่ 4 แล้วค่ะ)

 

นอกจากนี้ เก๋เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม การบริหารโครงการ ในการสัมมนาก็ต้องเป็นโค้ชให้กับผู้เข้าสัมมนาเวลาที่ระดมสมอง หรือช่วยกันคิดนวัตกรรมใหม่ๆด้วย  ทักษะการโค้ชจึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่นำไปใช้ในงานการให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม ตลอดจนการทำงานเป็นวิทยากรด้านการโค้ชและโค้ชพี่เลี้ยงค่ะ 

  

รายละเอียดในการเรียนที่ต่างๆนั้น ขอสรุปพอเป็นสังเขป เพื่อแบ่งปันข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเรียนการโค้ชนะคะ ส่วนรายละเอียดลึกๆนั้น อาจจะหาข้อมูลได้ตามเวปไซต์ของสถาบันนั้นโดยตรง หรือโทรไปสอบถามกับสถาบันนั้นโดยตรงค่ะ 

 

1. สถาบันที่ 1 ไทยโค้ช  Thai Coaching association (ปัจจุบันสมาคมการโค้ชวิถีไทย เปลี่ยนชื่อเป็น Mind Coach และได้เปิดสัมมนาด้านการโค้ช เป็นรุ่นที่ 4 แล้วค่ะ)

เริ่มแรกเลย ที่เก๋สนใจเรียนรู้เรื่องการโค้ชนั้น ได้เริ่มเรียนการโค้ชจากไทยโค้ช Thai Coaching association  ซึ่งจะมีการสอนการโค้ช ในบริบทที่เข้าใจบุคลิกลักษณะ ขนบธรรมเนียม และธรรมชาติของคนไทยมาก ซึ่งบทเรียนนั้น ผ่านการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ของอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์คร่ำหวอดในการโค้ชคนไทยมาถ่ายทอดในชั้นเรียน โดยจิตวิญญาณของการโค้ชวิถีไทย คือ การปรารถนาที่จะช่วยให้เพื่อนมนุษย์มีชีวิตที่ดีกว่า เร็วกว่า ง่ายกว่า อย่างสมดุลโลก สมดุลธรรม โดยโค้ชผู้เป็นกัลยาณมิตและใช้สติเป็นเครื่องนำทาง   โดยเน้นการโค้ชด้วยสติ (Mindfulness coaching)

 

รายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้ 

- จิตวิทยาการโค้ชวิถีไทย (Thai Coaching Psychology)

- จิตวิญญาณการโค้ชวิถีไทย (The Spiritual Law of Thai Coaching)

- ทักษะการโค้ชบนพื้นฐานสติ (Mindfulness Based Coaching Skills)

- พรสวรรค์ของโค้ช และการโค้ชพรสวรรค์ (Talent Coaching)

-  การโค้ชวิถีไทยพลังบวก (Thai Coaching Positive Psychology: Appreciative inquiry (AI))

- กลยุทธ์การโค้ชวิถีไทย (Thai Coaching Strategies)

- จิตเหนือสำนึกเพื่อการโค้ชวิถีไทย (Super-Conscious for Thai Coaching)

- กระบวนการโค้ชสู่ดุลยภาพ (Thai Coaching Process)

- การโค้ชวิถีไทยมาตรฐานสากล (Thai Coaching Model Practice in International Standards)

 

เมื่อเรียนหลักสูตรภาคทฤษฏีจบแล้ว ต้องไปฝึกปฏิบัติฝึกสติเพื่อการโค้ช  และรับประกาศนียบัตรกับพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย 

 

หลักสูตรการโค้ชของไทยโค้ช Thai Coaching association ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ ( International Coaching Federation (ICF)) เมื่อเรียนจบจะได้รับการรับรองว่าผ่านการเรียนที่มีมาตรฐานสามารถนับจำนวนชั่วโมงได้ 98 ชั่วโมง เพื่อเก็บเป็นจำนวนชั่วโมงไปขอใบรับรองจาก ICF ได้ เผื่อบางคนอยากได้ใบรับรองด้านโค้ชในระดับสากล เพื่อต่อยอดในอาชีพโค้ชต่อไป เก๋เรียนจบไทยโค้ชรุ่นที่ 4 และได้เป็นจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่เป็นโค้ชและพี่เลี้ยง Mentor Coach อยู่ที่สมาคมฯรุ่น 5- รุ่น 10  

 

แก่นของไทยโค้ช คือ สติ กัลยาณมิตร และดุลยภาพค่ะ 

 

ใบประกาศนียบัตร ที่ได้คือ 

- Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH.

Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand

ที่นี่เรียน เรียนแล้วมีความสุข กัลยาณมิตรเยอะ และเป็นสถาบันการโค้ชที่สร้างแรงบันดาลใจให้เก๋ได้ต่อยอดเป็นโค้ชอาชีพค่ะ  

 

2. สถาบันที่ 2  Leading Performance Thailand (Life Uni)

โดยอาจารย์ผู้สอน คือ  Coach Vasanth Gopalan (Vas) ซึ่งเป็น  Coach ด้าน Neuro-Linguistics Programming (NLP) รับรองโดยสถาบัน NLP University และ  American Board of NLP รวมทั้ง เป็นผู้ฝึกสอน Hypnotherapy ซึ่งได้รับการรับรองจาก American Board of Hypnotherapy และ American Council of Hypnotist Examiners

การโค้ชด้วย Neuro-Linguistics Programming (NLP) ซึ่งเป็นการโค้ชที่ใช้เทคนิคการจัดพฤติกรรมของสมองและจิตใต้สำนึก (Neuro) โดยใช้ภาษาทางคำพูดและทางกาย ( Linguistic) เพื่อช่วยให้บุคคลแปลความหมายและเรื่องราวของสิ่งที่เข้ามากระทบในทิศทางใหม่ในทางที่ดี แล้วตอบสนองเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ดีเป็นประโยชน์กับชีวิต (Programming) ซึ่งหลักสูตรจะประกอบไปด้วยเนื้อหา 6 คอร์ส 

 

รายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้

- Finding Life Purpose & Passion

- Perfect Relationship

- Ignite your Life

- Perfect Health

- Mindset of Excellence 

- Therapeutic coaching

 

ใบประกาศนียบัตรที่ได้ คือ 

- Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)

- Certified of Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)

- Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA

 

การสอนสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่มีคนแปลเป็นภาษาไทยให้ในทันที  แต่ละคอร์สเรียน 3-5 วัน ทั้งหลักสูตร 20 วัน เรียนหนักมาก ตั้งแต่ 8.00 น.ถึง 5 ทุ่ม เนื้อหาอัดแน่นด้วยคุณภาพ กลับบ้านเที่ยงคืน ตี่หนึ่งทุกวัน  เรียนเสร็จมีสอบโค้ชด้วย  คนเรียนเยอะมาก คลาสหนึ่ง 100-200 คน ต้องเตรียมอาหารกลางวันและอาหารเย็นไปเอง ได้แบ่งปันกับเพื่อนเฮฮามากค่ะ 

 

3. สถาบันที่ 3   Thailand Coaching Academy (TCA)

ก่อตั้งโดย โค้ชจิมมี่ หรือโค้ชพจนารถ ซีบังเกิด  ซึ่งเป็นสถาบันสอนทักษะ Life Coach แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ACTP หรือ Accredited Coach Training Program โดยInternational Coach Federation (ICF)

โดยสถาบัน TCA จะเน้น Life Coach  ซึ่งเป็นการโค้ชผู้รับการโค้ชได้เข้าใจความคิดและตระหนักรู้ตัวตนของตัวเอง และสามารถก้าวผ่านข้อจำกัดต่างๆ ไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้ อย่างมีความสุข ซึ่งหลักสูตร ที่เก๋เรียนแล้ว มี 2 หลักสูตร

 

รายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้

- Principle of Life Coaching: สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ก้าวหน้าและผู้ที่ต้องการทักษะการโค้ชเบื้องต้น (เรียน 2 วัน)

- Life Coaching Practitioner: สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพโค้ชและผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะไปใช้ในงาน (เรียน 3 วันและอบรมออนไลน์และฝึกการโค้ชจริง 4 เดือน)

แต่ละคอร์สเรียนหนักมาก ตั้งแต่ 9.00 น.ถึง 4-5 ทุ่ม เนื้อหาอัดแน่นด้วยคุณภาพ กลับบ้านเที่ยงคืน ตี่หนึ่งทุกวัน  เรียนเสร็จมีสอบโค้ช และฝึกการโค้ชจริงโดยมีโค้ชพี่เลี้ยงของ TCA ดูแล อีก 4 เดือน อาหารอร่อย บรรยากาศดี และคนเรียนไม่เยอะประมาณ 15-25 คนต่อคลาส

 

ใบประกาศนียบัตร ที่ได้คือ 

- Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

- Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

 

4. สถาบันที่ 4  คือ Talent Fit Academy

ก่อตั้งโดย ดร.วนิดา พลเดช โดย Talent FIT Academy จะมีหลักการคือ ทุกคนมีพรสวรรค์ มีศักยภาพ จุดแข็ง ความถนัด ความเก่งกันคนละด้าน และมีงานหรือการกระทำบางอย่างที่แต่ละคนทำได้ดีกว่าคนอื่นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม    สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า "พรสวรรค์ หรือ Talent"  และเราเชื่อว่า ทุกคนมีพรสวรรค์ 

 

มีเครื่องมือที่สำคัญคือ Talent SCANN  คือเครื่องมือค้นหาพรสรรค์หรือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของมนุษย์ เปรียบเสมือนกุญแจที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้โดยง่าย เกิดจากการผสมผสานทฤษฎีด้านบุคลิกภาพสาคัญๆ หลายทฤษฎี ที่ได้มีการศึกษาวิจัยมานานนับทศวรรษ ในอาสาสมัครมากกว่าในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งหลักสูตร ที่ผู้เขียนเรียนแล้ว มี 3 หลักสูตร

 

รายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้

- ระดับเบื้องต้น หลักสูตร Talent Coach Practitioner Training Course

- ระดับโปรเฟสชั่นนอล หลักสูตรTalent Professional Coach Training Course

- ระดับมาสเตอร์ หลักสูตรTalent Master Coach Training Course

 

ที่นี่ผู้เขียนเรียนจบระดับสูงสุดคือระดับมาสเตอร์ หลักสูตรTalent Master Coach Training Course  ได้ร่วมทีมเป็น Master Talent Coach กับดร.วนิดา พลเดช เข้าไปรับโครงการพัฒนาบุคคลากรพัฒนาองค์กรพรสวรรค์ ทั้ง Training และการโค้ชตัวต่อตัว (one on one) อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ Talent Coach และเครื่องมือ Talent SCANN ค่ะ

 

ใบประกาศนียบัตรที่ได้ คือ 

- Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand

- Certified Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand

- Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand

 

 

5. สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

โดยโค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ จะมีการเรียนแบบคอร์สเล็กๆ สอนวันเดียว ส่วนใหญ่เป็นวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก เพราะอาจารย์ต้องการแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการโค้ชกับลูกศิษย์และกัลยาณมิตร โดยอาจารย์จะเน้นการโค้ชในบริบทของ Training and Group Coaching แล้วนำมาปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจำวัน 

 

6. Excellence Resources 

โดยอ.รงค์ จิรายุทัต และ ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข เป็นหลักสูตรการโค้ชโดยหลัก NLP สอนเป็นภาษาไทย เข้าใจง่ายค่ะ  และสอนอย่างใกล้ชิดค่ะ

 

7. การเรียนผ่านเวปไซต์ youtube 

การเรียนผ่านเวปไซต์ youtube ที่แนะนำเลยคือ ของอาจารย์โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย ที่เป็นโค้ชระดับต้นๆของเมืองไทย อาจารย์จะมีทำคลิบสอนการโค้ช และลงยูทูปไว้เป็นวิทยาทานไว้มากมาย

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLC7439567972EBB20

 และยังมี E-book ที่เขียนผ่านประสบการณ์มากมาย อ่านต่อได้ที่  http://thecoach.in.th/

เหมาะสำหรับคนสันโดษ ชอบศึกษาด้วยตัวเองและดูที่บ้านค่ะ

 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสถาบันเลยค่ะที่เปิดสอนเรื่องของการโค้ช และอ.เก๋ยังไม่ได้เขียนไว้ในที่นี่ เนื่องจากไม่ได้ไปลงเรียนค่ะ   ท่านลองศึกษา โทรไปคุยกันก่อน แล้วค่อยตัดสินใจนะคะ แต่ที่สำคัญคือ เมื่อสัมนา หรือเรียนรู้แล้ว ต้องนำมาฝึกฝน และใช้จริงในชีวิตประจำวัน หรือในการทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ และได้ประโยชน์อย่างเเท้จริงค่ะ

 

 

อีกคำถามที่มักจะมีผู้สนใจถามเก๋บ่อยๆ คือ มีผู้ถามว่า เรียนที่ไหนดีที่สุด 

 

เก๋คงบอกว่า ดีทุกที่ค่ะ  สถาบันแต่ละที่ก็มีจุดดี และจุดแข็งแตกต่างกันไป (ราคาก็แตกต่างกันด้วย) ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความรู้ให้เราอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป อีกอย่างหนึ่งคือ เก๋เป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากเรียนรู้แล้ว  ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในบทบาทของที่ปรึกษา วิทยากรและโค้ชเป็นอย่างมากค่ะ

 

การโค้ชเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการที่แนะนำให้เรียนรู้และนำมาใช้กับตัวเอง และสำหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ การโค้ชนำมาใช้พัฒนา บริหารจัดการบุคคลากรในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ดังนั้นทุกหลักสูตรข้างบนที่เขียนมานี้คือที่ชอบและประทับใจในแง่มุมต่างๆค่ะ  

 

หลักการเรียนของเก๋คือ

หลักสูตรใหญ่ๆแบบเรียนหลายวันติดต่อกันหลายเดือน เรียนปีละ 1 หลักสูตร เรียนเสร็จแล้วเอามาใช้โค้ชตัวเอง (Self Coaching) จนรู้จริง ใช้ได้จริงก่อน แล้วถึงนำไปแบ่งปัน นำไปถ่ายทอดต่อ แล้วค่อยเรียนหลักสูตรใหม่ค่ะ 

ส่วนหลักสูตรเล็กๆ แบบเรียนวันเดียว หรือเรียนออนไลน์ ดูเวลาที่สมองปลอดโปร่ง งานไม่รัดตัวมาก เพื่อให้สามารถรับความรู้มาได้เต็มที่ค่ะ 

 

ทีนี้ท่านที่สนใจการโค้ชแต่ยังไม่รู้จะไปเรียนที่ไหน  คำแนะนำของเก๋ คือ  ลองหาหนังสือด้านการโค้ชมาอ่านก่อนค่ะ มีหลายเล่ม หลายอาจารย์เลยค่ะ พอได้ไอเดีย แล้วค่อยดูการโค้ชที่โค้ชหลายๆท่าน (โค้ชที่เรียนตามระบบ ICF ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชคำคมนะคะ)  มาแบ่งปัน ถ้าชอบลองติดต่อกับสถาบันการโค้ชต่างๆด้านบนที่เก๋รีวิวไว้  แล้วถูกจริตกับที่ไหน แล้วค่อยไปเรียนทีละสถาบันค่ะ ทำตามระบบแบบนี้ จะได้ไม่เสียเงินเยอะค่ะ 

 

สำหรับองค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่หลักสูตรการโค้ช จะมีอยู่แล้ว เพราะในปัจจุบัน หัวหน้าหรือผู้นำไม่ว่าจะระดับต้น หรือระดับสูง ต้องโค้ชลูกน้องเป็น ก็เข้าหลักสูตรในองค์กรก่อน จากนั้น ถ้าชอบ ค่อยมาหาความรู้ต่อภายนอกค่ะ   สิ่งสำคัญคือ ลองเปิดใจก่อนนะคะ เพราะโค้ชที่สอนอย่างเป็นระบบ ตาม ICF นั้น จะขั้นตอน วิธีการ หลักการ ทำให้สามารถดึงศักยภาพ และพัฒนาผู้รับการโค้ชได้อย่างแน่นอนค่ะ จากประสบการณ์ตรงของเก๋เอง ที่เรียนก็ยังทำงานประจำอยู่ก็เอาวิชาความรู้ด้านโค้ชไปใช้โค้ชน้องๆนักวิจัยในทีมค่ะ 

 

 

หวังว่าบทความนี้ของอาจารย์เก๋ จะเป็นไอเดียให้ท่านที่สนใจด้านการโค้ช และกำลังตัดสินใจว่าจะไปเรียนที่ไหนดี  หรือจะมีแนวทางพัฒนาการโค้ชของตัวเองอย่างไรดีนะคะ 

 

...................

สนใจหลักสูตร "ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน" วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่
(ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มพร้อมใบเสนอราคา ขอกรุณาอีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com อ.เก๋เช็คอีเมล์ทุกวันค่ะ)

.............................

 (อาจารย์เก๋ รับสัมมนาด้านการโค้ชเฉพาะ In house Training เข้าไปสอนให้ภายในองค์กรอย่างเดียวนะคะ ไม่ได้เปิด Public ค่ะ)

......................................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer มาโดยตลอด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง  ได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน โดยยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 340,806