ผู้เขียน (ศศิมา สุขสว่าง) เรียนโค้ชอะไรมาบ้าง พรีวิวสถาบันสอนการโค้ชในไทย

มีเพื่อนๆและคนรู้จักหลายคนที่ได้แลกเปลี่ยนแบ่งปัน และรับการโค้ชรวมถึงผู้รับการโค้ชในองค์กรที่เก๋ได้ไปอบรมสัมมนาที่ผ่านมา สนใจอยากเรียนรู้ด้านการโค้ชตามสถาบันการสอนโค้ชเพื่อเพิ่มเครื่องมือ และศักยภาพในการพัฒนาตัวเองและผู้อื่น ได้สอบถามว่าเก๋ได้เรียนการโค้ชที่ไหนมาบ้าง เก๋ได้นั่งทบทวนและเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อแบ่งปันกันค่ะ

 

1. สถาบันที่ 1 สมาคมการโค้ชวิถีไทย (Thai Coaching association) 

เริ่มแรกเลย ที่เก๋สนใจเรียนรู้เรื่องการโค้ชนั้น ได้เริ่มเรียนการโค้ชจากสมาคมการโค้ชวิถีไทย (Thai Coaching association) ซึ่งจะมีการสอนการโค้ช ในบริบทที่เข้าใจบุคลิกลักษณะ ขนบธรรมเนียม และธรรมชาติของคนไทยมาก ซึ่งบทเรียนนั้น ผ่านการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ของอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์คร่ำหวอดในการโค้ชคนไทยมาถ่ายทอดในชั้นเรียน โดยจิตวิญญาณของการโค้ชวิถีไทย คือ การปรารถนาที่จะช่วยให้เพื่อนมนุษย์มีชีวิตที่ดีกว่า เร็วกว่า ง่ายกว่า อย่างสมดุลโลก สมดุลธรรม โดยโค้ชผู้เป็นกัลยาณมิตและใช้สติเป็นเครื่องนำทาง   โดยเน้นการโค้ชด้วยสติ (Mindfulness coaching)

 

รายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้ 

-จิตวิทยาการโค้ชวิถีไทย (Thai Coaching Psychology)

-จิตวิญญาณการโค้ชวิถีไทย (The Spiritual Law of Thai Coaching)

-ทักษะการโค้ชบนพื้นฐานสติ (Mindfulness Based Coaching Skills)

-พรสวรรค์ของโค้ช และการโค้ชพรสวรรค์ (Talent Coaching)

-การโค้ชวิถีไทยพลังบวก (Thai Coaching Positive Psychology)

-กลยุทธ์การโค้ชวิถีไทย (Thai Coaching Strategies)

-จิตเหนือสำนึกเพื่อการโค้ชวิถีไทย (Super-Conscious for Thai Coaching)

-กระบวนการโค้ชสู่ดุลยภาพ (Thai Coaching Process)

-การโค้ชวิถีไทยมาตรฐานสากล (Thai Coaching Model Practice in International Standards)

 

เมื่อเรียนหลักสูตรภาคทฤษฏีจบแล้ว ต้องไปฝึกปฏิบัติฝึกสติเพื่อการโค้ช  และรับประกาศนียบัตรกับพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย 

หลักสูตรการโค้ชของสมาคมการโค้ชวิถีไทยได้รับการรับรองจากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ ( International Coaching Federation (ICF)) เมื่อเรียนจบจะได้รับการรับรองว่าผ่านการเรียนที่มีมาตรฐานสามารถนับจำนวนชั่วโมงได้ 98 ชั่วโมง เพื่อไปขอใบรับรองจาก ICF ได้ เผื่อบางคนอยากได้ใบรับรองด้านโค้ชในระดับสากล เพื่อต่อยอดในอาชีพโค้ชต่อไป เก๋เรียนจบไทยโค้ชรุ่นที่ 4 และปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็น Mentor Coach อยู่ที่สมาคมฯ มา 4 รุ่นแล้วและเป็นกรรมการสมาคมฯดูแลในส่วนของสมาชิกและศิษย์เก่าของสมาคมค่ะ

 แก่นของไทยโค้ช คือ สติ กัลยาณมิตร และดุลยภาพค่ะ 

ใบประกาศนียบัตร ที่ได้คือ 

Certified Thai Coaching Model Professional, Thai Coaching Association, Thailand. ICF, ACSTH.

Certificate of Completion for Successful Participation of Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association. Thailand

ที่นี่เรียน เรียนแล้วมีความสุข กัลยาณมิตรเยอะ และเป็นสถาบันการโค้ชที่สร้างแรงบันดาลใจให้เก๋ได้ต่อยอดเป็นโค้ชอาชีพค่ะ  ถ้าใครสนใจจะไปเรียนโค้ชครั้งแรก แนะนำติดต่อได้ที่นี่ค่ะ

https://www.facebook.com/Thaicoach.in.th/

http://www.thaicoach.org

 

2. สถาบันที่ 2  Leading Performance Thailand (Life Uni)

โดยอาจารย์ผู้สอน คือ  Coach Vasanth Gopalan (Vas) ซึ่งเป็น  Coach ด้าน Neuro-Linguistics Programming (NLP) รับรองโดยสถาบัน NLP University และ  American Board of NLP รวมทั้ง เป็นผู้ฝึกสอน Hypnotherapy ซึ่งได้รับการรับรองจาก American Board of Hypnotherapy และ American Council of Hypnotist Examiners

การโค้ชด้วย Neuro-Linguistics Programming (NLP) ซึ่งเป็นการโค้ชที่ใช้เทคนิคการจัดพฤติกรรมของสมองและจิตใต้สำนึก (Neuro) โดยใช้ภาษาทางคำพูดและทางกาย ( Linguistic) เพื่อช่วยให้บุคคลแปลความหมายและเรื่องราวของสิ่งที่เข้ามากระทบในทิศทางใหม่ในทางที่ดี แล้วตอบสนองเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ดีเป็นประโยชน์กับชีวิต (Programming) ซึ่งหลักสูตรจะประกอบไปด้วยเนื้อหา 6 คอร์ส 

 

รายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้

- Finding Life Purpose & Passion

- Perfect Relationship

- Ignite your Life

- Perfect Health

- Mindset of Excellence 

- Therapeutic coaching

 

ใบประกาศนียบัตรที่ได้ คือ 

- Certified of Neuro Linguistic Programming (NLP) , Leading Performance Thailand (ABNLP & NLPU)

- Certified of Hypno Therapist , Leading Performance Thailand (ABH & HTI CaACHE)

- Hypnosis and Timeline Therapy (HTLT) Certified, Neuro Linguistic Programming – AB NLP-USA

 

แต่ละคอร์สเรียน 3-5 วัน ทั้งหลักสูตร 20 วัน เรียนหนักมาก ตั้งแต่ 8.00 น.ถึง 5 ทุ่ม เนื้อหาอัดแน่นด้วยคุณภาพ กลับบ้านเที่ยงคืน ตี่หนึ่งทุกวัน  เรียนเสร็จมีสอบโค้ชด้วย  คนเรียนเยอะมาก คลาสหนึ่ง 100-200 คน ต้องเตรียมอาหารกลางวันและอาหารเย็นไปเอง ได้แบ่งปันกับเพื่อนเฮฮามากค่ะ ถ้าใครสนใจจะไปเรียนติดต่อได้ที่นี่ค่ะ

http://www.lpt.co.th

https://www.facebook.com/LifeUni.TH/

 

3. สถาบันที่ 3   Thailand Coaching Academy (TCA)

ก่อตั้งโดย โค้ชจิมมี่ หรือโค้ชพจนารถ ซีบังเกิด  ซึ่งเป็นสถาบันสอนทักษะ Life Coach แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ACTP หรือ Accredited Coach Training Program โดยInternational Coach Federation (ICF)

โดยสถาบัน TCA จะเน้น Life Coach  ซึ่งเป็นการโค้ชผู้รับการโค้ชได้เข้าใจความคิดและตระหนักรู้ตัวตนของตัวเอง และสามารถก้าวผ่านข้อจำกัดต่างๆ ไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้ อย่างมีความสุข ซึ่งหลักสูตร ที่เก๋เรียนแล้ว มี 2 หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้

- Principle of Life Coaching: สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ก้าวหน้าและผู้ที่ต้องการทักษะการโค้ชเบื้องต้น (เรียน 2 วัน)

- Life Coaching Practitioner: สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพโค้ชและผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะไปใช้ในงาน (เรียน 3 วันและอบรมออนไลน์ 4 เดือน)

แต่ละคอร์สเรียนหนักมาก ตั้งแต่ 9.00 น.ถึง 5 ทุ่ม เนื้อหาอัดแน่นด้วยคุณภาพ กลับบ้านเที่ยงคืน ตี่หนึ่งทุกวัน  เรียนเสร็จมีสอบโค้ช และฝึกการโค้ชอีก 4 เดือน อาหารอร่อย บรรยากาศดี และคนเรียนไม่เยอะประมาณ 15-25 คนต่อคลาส

ใบประกาศนียบัตร ที่ได้คือ 

- Certified Life Coaching, Principle of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

- Certified Life Coaching, Practitioner of life coaching ,Thailand Coaching Academy (TCA)

ถ้าใครสนใจจะไปเรียนติดต่อได้ที่นี่ค่ะ

http://www.thailandcoachingacademy.com

https://www.facebook.com/thailandcoachingacademy

 

4. สถาบันที่ 4  คือ Talent Fit Academy

ก่อตั้งโดย โค้ชหนู ดร.วนิดา พลเดช โดย Talent FIT Academy จะมีหลักการคือ ทุกคนมีพรสวรรค์ มีศักยภาพ จุดแข็ง ความถนัด ความเก่งกันคนละด้าน และมีงานหรือการกระทำบางอย่างที่แต่ละคนทำได้ดีกว่าคนอื่นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม    สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า "พรสวรรค์ หรือ Talent"  และเราเชื่อว่า ทุกคนมีพรสวรรค์ 


มีเครื่องมือที่สำคัญคือ Talent SCANN  คือเครื่องมือค้นหาพรสรรค์หรือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของมนุษย์ เปรียบเสมือนกุญแจที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้โดยง่าย เกิดจากการผสมผสานทฤษฎีด้านบุคลิกภาพสาคัญๆ หลายทฤษฎี ที่ได้มีการศึกษาวิจัยมานานนับทศวรรษ ในอาสาสมัครมากกว่าในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งหลักสูตร ที่ผู้เขียนเรียนแล้ว มี 3 หลักสูตร

 

รายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้

-Talent Coach Practitioner Training Course

-Talent Professional Coach Training Course

-Talent Master Coach Training Course

ที่นี่ผู้เขียนได้ร่วมทีมเป็น Master Coach กับดร.วนิดาพลเดช เข้าไปรับโครงการพัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กรพรสวรรค์ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ Talent Coach และเครื่องมือ Talent SCANN ค่ะ

 

ใบประกาศนียบัตรที่ได้ คือ 

-Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy. Thailand

-Certified Talent Professional Coach, Talent Fit Academy. Thailand

-Certified Talent Master Coach, Talent Fit Academy, Thailand

ถ้าใครสนใจจะไปเรียนติดต่อได้ที่นี่ค่ะ

https://www.facebook.com/TalentFitacademy

 

5. สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

โดยโค้ชอาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ จะมีการเรียนแบบคอร์สเล็กๆ สอนวันเดียว ส่วนใหญ่เป็นวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก เพราะอาจารย์ต้องการแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการโค้ชกับลูกศิษย์และกัลยาณมิตร โดยอาจารย์จะเน้นการโค้ชในบริบทของ Training and Group Coaching แล้วนำมาปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจำวัน ถ้าใครสนใจจะไปเรียนติดต่อได้ที่นี่ค่ะ 

 http://www.entraining.net/


6. อื่นๆ 

การเรียนผ่านเวปไซต์ youtube ที่แนะนำเลยคือ ของอาจารย์โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย ที่เป็นโค้ชระดับต้นๆของเมืองไทย

อาจารย์จะมีทำคลิบสอนการโค้ช และลงยูทูปไว้เป็นวิทยาทานไว้มากมาย

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLC7439567972EBB20

 และยังมี E-book ที่เขียนผ่านประสบการณ์มากมาย อ่านต่อได้ที่  http://thecoach.in.th/

เหมาะสำหรับคนสันโดษ ชอบศึกษาด้วยตัวเองและดูที่บ้านก็ได้ค่ะ


มีผู้ถามว่า เรียนที่ไหนดีที่สุด เก๋คงบอกว่า ดีทุกที่ค่ะ  สถาบันแต่ละที่ก็มีจุดดี และจุดแข็งแตกต่างกันไป (ราคาก็แตกต่างกันด้วย) ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความรู้ให้เราอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป อีกอย่างหนึ่งคือ เก๋เป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากเรียนรู้แล้ว  ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในบทบาทของที่ปรึกษา วิทยากรและโค้ชเป็นอย่างมากค่ะ การโค้ชเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการที่แนะนำให้เรียนรู้และนำมาใช้กับตัวเอง และสำหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ การโค้ชนำมาใช้พัฒนา บริหารจัดการบุคคลากรในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ


 *****************************

ท่านใดสนใจสอบถามหรือต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการโค้ชหรือการฝึกอบรมด้านการโค้ชหรือพัฒนา บุคคลากร หัวหน้างานหรือผู้จัดการ  ส่งอีเมล์มาได้ที่ sasimasuk.com@gmail.com , ss.suksawang@gmail.com  หรือ โทร.081-5609994 ค่ะ

บทความโดย: อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

วิทยากร  ที่ปรึกษา โค้ช  

sasimasuk.com@gmail.com  

http://www.sasimasuk.com/

https://www.facebook.com/innovation4work

Visitors: 17,798